poniedziałek, 15 września 2008

Nic nie zostało pominięte

Komunia to radosny, sakramentalny posiłek. Posiłek niezwykły bo spożywany z Chrystusem i Jego rodziną, w Duchu Św. Kiedy Chrystus ustanawiał sakrament Wieczerzy Pańskiej podczas Święta Paschy obchodzonej ze swoimi uczniami, czytamy, że jedli chleb i pili wino, co było zwieńczeniem Wieczerzy Paschalnej. Zauważmy: nie klękali przed chlebem i kielichem, nie jedli w pozycji klęczącej, ani stojącej, nie mieli zakazu brania chleba do rąk, a wino spożywał każdy z nich.

Zwróćmy uwagę również na Jezusa. Czytamy, że wykonał trzy proste czynności: błogosławił, łamał i rozdawał (kolejność nie jest przypadkowa). Nie czytamy o żadnym podnoszeniu, żadnym kulcie elementów komunii, żadnym całowaniu.

Jeśli chcemy we właściwy sposób sprawować i uczestniczyć w sakramencie Wieczerzy Pańskiej, wystarczy z uwagą czytać i naśladować Chrystusa oraz jego uczniów. Nic nie zostało pominięte.