niedziela, 21 stycznia 2018

Partner w dobrym dziele

Serdecznie dziękuję za każdy rodzaj zachęty i każdą modlitwę. Dla mnie powołanie do dzielenia się Słowem Bożym (poprzez kazania, wykłady, ewangelizacje, artykuły, internet, indywidualne rozmowy, grupy biblijne itp.) jest przywilejem i zaszczytem. 

Jednak od samego początku w dzieło szerzenia Ewangelii wpisane są wyzwania. Jednym z nich są środki finansowe, dzięki którym jako chrześcijanie możemy skutecznie docierać z Dobrą Nowiną i służbą miłosierdzia do potrzebujących ludzi. 

Nasza służba w całości utrzymywana jest dzięki ofiarności ludzi wierzących. Jeśli to, co robię uważasz za budujące, inspirujące do życia z Bogiem każdego dnia, możesz pomóc w dziele szerzenia Dobrej Nowiny i życia nią - poprzez dowolną ofiarę. Każdy dar płynący z wdzięcznego serca jest wielką zachętą i pomocą - bez względu na to czy zdecydujesz się na regularne czy jednorazowe wsparcie. Osoby, które chciałyby być naszymi Partnerami w służbie i regularnie ją wspierać poprzez dowolną comiesięczną ofiarę – będą otrzymywały regularnie wydawane nowości naszego wydawnictwa oraz Newsletter podsumowujący naszą pracę.

Nasza praca ma charakter szerszy aniżeli lokalny, dlatego zależy nam na tym, by ci, którzy są z nami poprzez śledzenie naszych działań, słuchanie kazań i wykładów, czytanie artykułów i blogowych wpisów lub uczestnictwo w naszych wydarzeniach – mieli możliwość współuczestniczyć w naszej pracy jako Partnerzy w dobrym dziele. 

Pismo Święte mówi: "(...) kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano: Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, Sprawiedliwość jego trwa na wieki". - 2 List do Koryntian 9:6-9. 

Jeśli uznasz, że finansowe wsparcie naszej służby jest godne tego by "łożyć na wszelką dobrą sprawę" możesz wpłacić (jednorazowo lub co miesiąc) dowolny dar na poniższe konto: 

Paweł Bartosik 
Nr konta: 07 2340 0009 1040 4010 0002 2312 
(z dopiskiem "ofiara na służbę pastora Pawła Bartosika"). 

Za wszelkie ofiary serdecznie dziękuję.