piątek, 21 października 2016

Wieczerza Pańska to posiłek

Schemat naszego życia zaczyna się od niedzielnego nabożeństwa, które jest dialogiem. Bóg przemawia do Swojego Ludu poprzez czytane i wyjaśniane Słowo oraz sakramenty, zaś Lud Boży odpowiada zgodnie z Jego Słowem, składając swoje ciała jako duchową ofiarę miłą Bogu (Rz 12,1- 2). Ma to miejsce w modlitwie, śpiewie czy też w ofiarowaniu Bogu owoców pracy. Nabożeństwo uczy nas, że odpowiedzią na łaskawe Boże działanie w naszym życiu powinno być posłuszne, czyste i święte życie. 

Wieczerza Pańska jako nieodłączny element nabożeństwa w Dzień Pański ma podobny charakter (Dz 20,7). Tak jak wszystko podczas niedzielnego nabożeństwa jest ona również schematem naszej codzienności. Uczy nas życia we wdzięczności Bogu (z gr. eucharistia – dziękczynienie, wdzięczność). Wskazuje również na fakt, że każdego dnia krzyż Chrystusa powinien stanowić centrum naszej wiary i życiowych decyzji. Każdego dnia powinniśmy, tak jak czynimy to spożywając chleb i wino, karmić się Chrystusem, aby duchowo żyć. Można mówić o wielu aspektach, w których komunia ustanawia schematy naszego życia. W tym artykule chciałbym skupić się na jednym aspekcie Wieczerzy Pańskiej, myślę, że dość pomijanym, a mianowicie jej roli jako posiłku. 

Wieczerza Pańska jest sakramentalnym posiłkiem Nowego Przymierza. Podkreślając sakramentalność komunii, dość często jesteśmy narażeni na ignorowanie faktu, że jest ona także posiłkiem („Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje”, Mt 26,26). 

Peter Leithart powiedział: „Opuściliśmy Eden, bo źle jedliśmy”. Wielu chrześcijan w Koryncie zachorowało lub pomarło, ponieważ źle jedli (1 Kor 11,29-30). Biblia uczy, że są grzechy związane z jedzeniem i piciem. Oczywiście komunia nie jest zwykłym posiłkiem, lecz duchowym stąd też niesie ze sobą duchowe konsekwencje (błogosławieństwo lub przekleństwo). 

Stół Pański jest centralnym posiłkiem w ciągu tygodnia, który jednocześnie jest modelowy dla naszej postawy podczas wspólnego jedzenia i picia przy domowym stole. Ponieważ jedzenie i picie są według Pisma duchowymi czynnościami, nie powinno nas dziwić, że Biblia poucza nas, w jaki sposób powinniśmy zasiadać do wspólnego stołu w naszych domach. 

Czego więc uczy nas Wieczerza Pańska na temat spożywania codziennych posiłków? 

1. Wieczerza przypomina o Bożej dobroci. Ponieważ Bóg jest dobry, dlatego karmi nas duchowo poprzez chleb i wino. Peter Leithart stwierdził, że Wieczerza Pańska to jeden z głównych darów od Boga. Również codzienne jedzenie wyraża ową prawdę o Bogu. Już w Księdze Rodzaju 1,29 Bóg powiedział: „Daję wam wszelką roślinę”. Po potopie Bóg dał Noemu mięso do jedzenia (Rdz 9,3), również na pustyni Bóg udziela daru jedzenia. Ziemia Obiecana to ziemia miodem i mlekiem płynąca. Bóg zaopatruje w jedzenie również proroków (np. Eliasza). 

Stół Pański skupia w sobie Bożą dobroć związaną z udzielaniem jedzenia. Jest on głównym darem, najważniejszym posiłkiem od Boga. Bóg udziela nam hojnie wszystkiego, czego potrzebujemy do życia. Tak jak duchowe środki łaski (Słowo i sakramenty) podtrzymują nasze duchowe zdrowie i życie, podobnie Bóg poprzez fizyczny pokarm podtrzymuje nasze doczesne życie. 

2. Wieczerza uczy nas prawd duchowych. W Komunii Bóg mówi o Ewangelii, która jest dla nas życiem. Dzięki niej możemy pogłębiać zrozumienie odkupienia i zbawienia. W podobny sposób Bóg dał nam jedzenie, byśmy lepiej rozumieli prawdy duchowe. Oto kilka przykładów: (1) Bóg nasyca nasze ciała – obraz tego, że Bóg nasyca nasze dusze. (2) Jedzenie jest naszym fizycznym pokarmem – obraz Chrystusa (i Jego Słowa), który jest naszym duchowym posileniem. (3) Fizyczne pożywienie – obraz pożywienia, którym dla chrześcijanina jest czynienie woli Ojca. (4) Ekscytacja smakami – obraz ekscytacji duchową więzią z Bogiem. 

3. Wieczerza uczy o Bożej hojności i różnorodności Bożego świata. Bóg dał nam to, co najlepsze – Swego Syna. Dlatego podczas Wieczerzy chleb i wino również powinny być jak najlepsze w smaku. Nie jak najtańsze, nie jak najpraktyczniejsze, ale po prostu smaczne. Nie jesteśmy gnostykami ani dualistami, dla których liczy się tylko duch. Jezus nie dał się skusić, by zamienić chleb w kamień, a wodę przemienił w wino, nie na odwrót. Bóg wzmacnia nasze dusze poprzez fizyczne rzeczy. Oczywiście ma to przełożenie na sposób przyrządzania codziennych potraw, które również powinny być smaczne. Zarówno wystrój stołu i miejsca posiłków, jak i to, co jemy, nie jest bez znaczenia. Nudne, niesmaczne jedzenie (i picie) nie wyrażają różnorodności i piękna Bożego świata i naszej więzi z Nim. 

4. Chrystus jest obecny podczas Wieczerzy. Podobnie rzecz się ma z codziennym posiłkiem. Oczywiście w Wieczerzy Pańskiej Chrystus jest obecny w szczególny sposób pośród swojego Ludu. Podczas nabożeństwa Zbawiciel zasiada z nami przy Stole, rozdzielając chleb i wino swoim uczniom (tak jak czynił to podczas ustanowienia). Poprzez fizyczny chleb i wino karmi nas Sobą samym (swoim ciałem i krwią). Dlatego nie jest obojętne to, w jaki sposób spożywamy Wieczerzę. Również podczas codziennych posiłków Bóg patrzy, jak jemy. Chrześcijańscy rodzice często przypominają o tym dzieciom. Sami jednak powinni pamiętać o tej prawdzie. Nasze zachowanie przy stole odzwierciedla nasz stosunek do Boga. Nasz stosunek do Bożych dobrodziejstw, które spożywamy, ukazuje, na ile mamy wdzięczne serce. 

5. Wieczerza jest posiłkiem wspólnoty kościoła. Paweł mówi, że jeden chleb jest obrazem społeczności jednego Ciała. Dlatego też posiłki powinniśmy spożywać wspólnie. W posiłkach tak jak w Wieczerzy nie chodzi tylko wyłącznie o mechanizm zaspokajania głodu bez szerszego kontekstu. Paweł zarzuca Koryntianom indywidualistyczne podejście do spożywania Wieczerzy (1 Kor 11,21-22). Ich grzech polegał na „nie rozróżnianiu Ciała Pańskiego”, którym jest kościół (1 Kor 11,29). Jedzenie i picie nie powinny być „tankowaniem w samotności”, lecz wyrazem wspólnoty. Wspólny posiłek zarówno w domu, jak i liturgiczny posiłek w kościele jest rodzinnym wydarzeniem. 

 6. Wieczerzy towarzyszy Słowo Boże. Przed łamaniem chleba czytamy na nabożeństwie Słowo Boże. Dobrze jest czytać Pismo przed głównym posiłkiem, szczególnie w niedzielę. Spożywanie posiłku ma więc w sobie aspekt „liturgiczny”. Stąd też towarzyszy mu nie tylko czytanie Pisma, lecz również modlitwa (lub śpiew). 

7. Wieczerzy towarzyszy modlitwa. Przed Wieczerzą modlimy się. Powinniśmy także to czynić przed posiłkami, dziękując Bogu za Jego opatrzność i dobrodziejstwa. Brak modlitwy przez Wieczerzą i przed posiłkami to przejaw niezależności od Boga i braku wdzięczności za Jego dary.

8. Wieczerza Pańska jest radosną ucztą, nie zaś stypą. Jej nastrój, pieśni i nasza postawa powinny wyrażać radość i wdzięczność, nie zaś smutek i żal.

9. Podczas Komunii wspominamy i ogłaszamy śmierć Pańską nie poprzez grobową introspekcję, lecz poprzez radosne, wdzięczne świętowanie we wspólnocie. Podczas wspólnych posiłków nie klękamy przy stole, nie zamykamy oczu, nie zatapiamy się we własne myśli. Nie czyńmy tego również podczas Wieczerzy Pańskiej. Wieczerza to sakramentalna uczta, posiłek od Chrystusa. Dlatego usiądźmy, odpocznijmy w Jego dziele, cieszmy się zbawieniem mając oczy otwarte na innych. 

środa, 19 października 2016

Bezgrzeszność Jezusa, bezbłędność Pisma

Bezgrzeszność Chrystusa nie zakłada bezgrzeszności Marii na tej samej zasadzie, co nieskażone Pismo Święte nie zakłada nieskazitelności jego pisarzy. 

Przyczyną bezbłędności Pisma nie jest Mateusz, Jan czy Paweł lecz Duch Święty, który czuwał nad procesem pisania. Przyczyną bezgrzeszności Jezusa nie jest Maria lub Józef, lecz Duch Święty, z którego został poczęty.

wtorek, 4 października 2016

Do chrześcijan uczestniczących w Czarnym Proteście

Kilka słów do moich drogich i szczerych Braci i Sióstr Chrześcijan, którzy uczestniczyli w Czarnym Proteście, zgadzają się na prawną dopuszczalność aborcji w Polsce i twierdzą, że „ludzi trzeba nawracać, a nie bawić się w politykę”: 

1. Kochany Bracie i Siostro. Uczestnicząc w Czarnym Proteście „bawisz się w politykę”. Wspierasz siły szerzące bezbożność nie tylko w tym względzie. 

2. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś przeczytaj projekt ustawy. Lepiej późno niż wcale. Upewnij się do kogo dołączasz. 

3. Ewangelia to nie jest prywatna więź z prywatnym Jezusem na prywatny użytek. Ewangelia jest wieścią publiczną, Dobrą Nowiną, która zmienia w kompleksowy sposób: naszą więź z Bogiem i wszystkie sfery życia, do których posyła nas Chrystus (małżeństwo, rodzina, praca, edukacja, prawo, sztuka, edukacja…). Modlicie się „bądź wola Twoja jako w niebie TAK I NA ZIEMI”? Cóż, w niebie nie zabija się niewinnych. 

4. Zabijanie nienarodzonych ludzi nie jest sprawą polityczną, lecz duchową. Diabeł nienawidzi Bożych obrazów na ziemi. Uczestniczysz w duchowej batalii poselstwa życia przeciwko kulturze śmierci. Niestety nie po tej stronie, co powinieneś. 

5. Macie dobre chęci wobec kobiet i wielkie niechęci wobec rządu. W porządku, „dobra zmiana” póki co jest dobrą zmianą „tamtych” na „swoich”. Jakość uprawiania polityki, a więc nepotyzm, kolesiostwo i zawłaszczanie państwa pozostaje bez zmian. Dlaczego jednak chcecie manifestować stojąc na porozrywanych ciałach nienarodzonych ludzi?! 

6. Zostawiając prawodawstwo bezbożności wywieszacie białą flagę i oddajecie diabłu Bożą własność: życie Jego stworzeń. Diabeł, gdy chodzi o ludzkie życie, jest zawsze pro-choice. 

7. Piłat również. Miał swój prywatny pogląd. Był przeciwny zabiciu niewinnego człowieka. Nie widział w Nim żadnej winy. On osobiście nikogo do krzyża by nie przybił. Po czym uszanował wybór Barabasza i umył ręce. 

8. Poproś swojego pastora lub księdza o nauczanie pt. „Jezus jest Panem, a Jego Słowo najwyższym autorytetem”. Być może już te słowa usłyszałeś podczas pieśni lub modlitw, ale nikt nigdy Ci nie wyjaśnił, co to w praktyce oznacza. Jeśli Twój duszpasterz był na Czarnym Proteście – w duchu szacunku i z łagodnością zachęć go do pokuty i nawrócenia. Jeśli tego nie zrobi – czas zmienić duszpasterza. Lub wspólnotę. 

9. Twoja teologia zawsze ma wpływ na czyjąś biologię. Pytanie brzmi: jaki wpływ ma Twoja teologia na ilość pozamałżeńskich, niechcianych ciąż, gwałtów, legalizację homo-związków czy ilość hektolitrów krwi przelewanych w klinikach aborcyjnych? Co na to Twoja teologia? 

10. Co jeszcze chcielibyście odpuścić prócz życia dzieci nienarodzonych? Dzieci narodzone? Definicję małżeństwa? Treści i styl życia, których uczone są Wasze dzieci? Wszak właśnie oznajmiliście, że wasza wiara jest waszą prywatną sprawą. 

11. Zapisami prawnymi nie zmieniamy serc. Ustawami nie zastąpimy ewangelizacji. Jednak ustawami możemy uratować życie ludzkie. Jest tez w tym aspekt edukacyjny: nienarodzeni to ludzie. Czyż nie wierzycie w to? Naprawdę? Naprawdę, naprawdę?! 

12. Uczestnicząc w Czarnym Proteście składacie wyznanie waszej wiary: „Ewangelia nie ma żadnego przełożenia na realne życie. Jest Dobrą Nowiną jedynie dla tych, którzy zdążyli się urodzić”. Nie redukuj ewangelii. Nie ograbiaj jej. Nie ograniczaj jej wpływu na rzeczywistość. Nie ucinaj żadnego z ramion krzyża. One są jak drogowskazy na cały świat, we wszystkich kierunkach.

Ratować czy zabijać?

Wchodzisz do płonącego domu i w środku widzisz matkę oraz dziecko. Musisz szybko jedno wynieść i mieć nadzieje, że zaraz zdążysz wrócić po drugie. Decydujesz się wynieść matkę (co projekt ustawy dopuszcza). Jednak ratując ją nie strzelasz do dziecka. Nie bierzesz skalpela, by je uśmiercić. Jeśli dziecko ginie, gdy podjąłeś czynności ratujące matkę, to jest to śmierć naturalna, a nie intencjonalna. 

Zwolennicy prawa do aborcji i uczestnicy czarnego protestu domagają się prawa do intencjonalnego strzelania do dziecka, gdy matce może coś zagrażać. Nie mówią: Ratujmy wszystkie życia, które możemy. Mówią: Jedno z nich jest mniej warte.

Dwa życia do uratowania

Kilka lat temu w USA podczas konferencji medycznej pro-life jednym z prelegentów była nieżyjąca już dr Mildred Jefferson, która ukończyła Harvard Medical School. Kiedy ktoś z publiczności przedstawił rzadki, ale możliwy scenariusz sytuacji zagrażającej życiu matki, jej odpowiedź brzmiała: "To teraz mam do ratowania życie dwóch pacjentów".

Pro-choice Piłat


sobota, 1 października 2016

Na kogo głosowaliby faryzeusze?

Na kogo głosowaliby w Polsce faryzeusze? 
To konserwatywny, antyaborcyjny elektorat narodowej prawicy sprzeciwiający się homo-małżeństwom, cudzołóstwu, rozwiązłości i mniejszościom religijnym. Ich hasła to: "Izrael dla Izraela", "Bóg-Honor-Ojczyzna" oraz "nie" - dla nielegalnych imigrantów. 

Na kogo głosowaliby faraon z czasów Mojżesza i Herod z czasów Jezusa? 
To twardy elektorat lewicy. Zabijanie niemowląt oraz poślubienie żony swego brata to piękny manifest pro-choice, prawa do wolnej miłości i dysponowania własnym ciałem. 

Kto wygrałby wybory pod wieżą Babel, gdyby Bóg nie przeszkodził w jej budowie? 
Budowniczy wieży Babel to wyborcy zjednoczonej Europy - zwolennicy świeckiego państwa i pomnika ludzkości, który może sięgnąć nieba. Wyznawali, że są neutralni światopoglądowo i religijnie. Byli tak otwarci na każdą kulturę i religię, że na budowie pomnika nowoczesnego społeczeństwa wywiesili szyld: "Bogu wstęp wzbroniony!". 

Na kogo głosowałby Szymon Czarnoksiężnik z Samarii (Dzieje Ap. 8.9-25)? 
To wyborca partii konserwatywno-liberalnych. Pragmatyk. Szanował etykę apostołów, a nawet przyjął chrzest widząc, że chrześcijańskie wartości mogą mu przynieść doczesne korzyści. Jako dobry kapitalista chciał uczciwie zapłacić Apostołom za udzielenie mu darów Ducha Świętego. Czysta transakcja w ramach wolnej wymiany dóbr. 

Co łączy te cztery grupy wyborców o różnym światopoglądzie? Każdą z nich czekała konfrontacja z Bogiem ponieważ ich serca były daleko od Niego. 

Jaki z tego wniosek? Choć to nie jest wszystko jedno jakie masz poglądy polityczne i na kogo głosujesz, to bez względu na to, jaką partię popierasz - upewnij się, że Jezus jest Twoim Królem, a Jego Słowo konstytucją Twojego życia. 

piątek, 30 września 2016

Zbawienie w polityce?

Nie wiem dlaczego ludzie w polityce szukają rozwiązania kiedy polityka w rzeczywistości jest jednym z naszych największych problemów.

czwartek, 29 września 2016

Długopis prof. Senyszyn

Prof. Joanna Senyszyn przed majową debatą ze mną nt. aborcji rozdała wszystkim uczestnikom spotkania promocyjne długopisy ze swoim nazwiskiem i adresem bloga. Mnie również go wręczyła. Oczywiście chętnie go przyjąłem i podziękowałem. Długopisów nigdy nadmiar. 

Natrafiłem na niego w moim plecaku w ostatnią Niedzielę przed nabożeństwem. Nie, nie połamałem go, nie podeptałem, nie wyrzuciłem, nie przeżegnałem się w geście ochrony i nie oczyściłem rąk w wodzie święconej. Z radością i wdzięcznością użyłem go zapisując na rozpisce nabożeństwa intencje do modlitwy, które przynieśliśmy później Bogu w naszych prośbach. 

Cóż, nawet tuszu z długopisu samego diabła nie zamierzam mu oddawać i marnować, a co dopiero z długopisu Joanny Senyszyn. 

Wniosek z tego taki, że Pan Bóg może użyć nawet zwolenniczki prawa do zabijania dzieci do 9 miesiąca życia i jej długopisu dla dobrej sprawy. Dziękuję Pani Profesor za pomocne narzędzie w szerzeniu Bożego Królestwa. Modlę się również o Pani zdrowie oraz wiarę i duchową pomyślność w wiecznym wymiarze. 

Gdyby więcej partii chciało nam ofiarować długopisy ze swoim logo - chętnie przyjmiemy. Niech służą dobrej sprawie. Nie zapomnimy pomodlić się i o was. Wiem, że tego potrzebujecie.