sobota, 29 kwietnia 2017

Odpocznienie w pierwszy dzień tygodnia

Wierzący Chrystusa nie obchodzi Sabatu według modelu ludu Starego Przymierza. Nie podejmuje trudu pracy spoglądając z nadzieją na odpoczynek pod koniec tygodnia. Zamiast tego rozpoczyna tydzień od radości odpocznienia osiągniętego przez zmartwychwstanie Chrystusa. Następnie zaś wkracza z radością w sześciodniowy wysiłek i trud pracy w mocy zmartwychwstałego Chrystusa. (na podst. O.P. Robertson)


Wieczerza przebranym kazaniem?

Wieczerza Pańska nie jest kazaniem przebranym za posiłek. Wieczerza Pańska jest posiłkiem ubranym w posiłek. Kazanie jest kazaniem ubranym w kazanie.

Dwa upadki uczniów Jezusa

Dwa upadki uczniów Chrystusa (wg Łk 9.49-56): 

Wobec innych chrześcijan: 
- On nie chodzi z nami! Zabranialiśmy mu! 
Odpowiedź Jezusa: Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. 

Wobec niewierzących: 
- Nie przyjęli Cię, Panie. Czy chcesz abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął? 
Odpowiedź Jezusa: Nie wiecie jakiego ducha jesteście.

środa, 26 kwietnia 2017

Dlaczego chrzcimy (również) dorosłych?

"W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: Kto też jest największy w Królestwie Niebios? A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje". - Ew. Mateusza 18.1-5 

Niekiedy słyszę pytanie: "Dlaczego w waszym Kościele również chrzcicie niemowlęta i małe dzieci? Dorosłych - to rozumiem, wszak są świadomi, odpowiedzialni i podejmują własną decyzję. Ale dzieci?! Dlaczego dzieci?! Wszystko fajnie, wszystko zniosę, tylko te dzieci...!"

Powyższe słowa Jezusa zakładają coś odwrotnego. Najwięksi w Królestwie to właśnie ci najmniejsi, niezauważani, odsuwani, pomijani. Nie dlatego, że są bezgrzeszni. Każdy z nas jest obarczony grzechem naszego ojca Adama już od poczęcia (Psalm 51.7). Każdy z nas, włączając w to dzieci, potrzebuje nowego narodzenia. Jezus wskazuje jednak na dziecko jako przykład tego, co uniżone, a więc największe z Królestwie Niebios. Największym według Bożej ekonomii nie jest największy teolog, najwspanialszy kaznodzieja, najbardziej troskliwy pastor. Jezus postawił przed uczniami dziecię mówiąc im, by spoglądając na nie nauczyli się czegoś o wierze i postawie uczestnika Królestwa. Nie postawił przed dziećmi - uczniów mówiąc: jeśli nie staniecie się jak oni, nie możecie być moimi uczniami i wejść do Królestwa. Uczynił dokładnie odwrotnie. 

Musimy się stać jak dzieci. Dlaczego? Ponieważ do nich należy Królestwo Boże. Nie należy w naturalny sposób ponieważ i one zgrzeszyły w Adamie i zasługują na Boży sąd. Należy jako dar łaski, która manifestuje się w życiu tych, którzy są niezauważani, odsuwani. Manifestuje się w dziecięcym uniżeniu. 

W oczach świata istnieje wiele powodów, dla których otwarcie drzwi dla ludzi bez odpowiednich dokumentów przez hojnego Gospodarza jest skandalem. Takim skandalem było przyjęcie do Królestwa mieszkańców Niniwy, a po Pięćdziesiątnicy Samarytan i pogan; takim skandalem bywa obecnie przyjęcie do Królestwa chrześcijan z innych denominacji, a także ssących i niemowląt (Psalm 8.3). 

Właściwe pytanie nie brzmi więc: dlaczego dzieci? Znając Boże serce i słowa Jezusa powinniśmy już to rozumieć. Pytanie brzmi: dlaczego dorośli?! To jest prawdziwy problem! Pismo Święte odpowiada: dorośli zostaną dopuszczeni Królestwa (oraz do chrztu) pod jednym wszakże warunkiem - jeśli staną się jak dzieci. Każdy chrzest jest chrztem niemowlęcia - niemowlęcia w wierze. Jeśli zabiegasz o Boży dar chrztu ponieważ coś posiadłeś, coś zrozumiałeś, coś wyznałeś, w coś uwierzyłeś - powstrzymaj się od niego. Chrzest to nie nagroda, ani symbol zbawienia z uczynków. Musisz stać się jak dziecko: w pełni zależny od Bożej łaski, Jego opieki i zmiłowania. 

Dlaczego zatem dopuszczamy do chrztu dorosłych (nieochrzczonych wcześniej)? Cóż, jeśli z Bożej łaski stali się jak dzieci, jeśli szczerą, dziecięcą wiarą przylgnęli do Chrystusa, to za ich przykładem - mogą. Ewangelia jest Dobrą Nowiną również dla dorosłych. Nie tylko ssący i niemowlęta chwalą Boga, nie tylko dzieci są uczestnikami Królestwa. Jest również nadzieja dla mężczyzn oraz kobiet! A jest nią zmartwychwstały Chrystus! 

sobota, 22 kwietnia 2017

Dwa ogniska – Kazanie Wielkanocne 2017

Przeczytaj Jn 18.17-18 oraz Jn 21.4-17

DWA OGNISKA

Jako Kościół świętujemy dziś zmartwychwstanie Chrystusa. Świętujemy je co roku podczas Wielkanocy, ale i świętujemy je cotygodniowo w każdą Niedzielę, gdy gromadzimy się na Nabożeństwie. Każda Niedziela powinna nam przypominać o chwale zmartwychwstania i nowym życiu, które przyniósł Chrystus. A to dlatego, że zmartwychwstanie zmienia wszystko. I dzisiejsze dwa teksty ukazują wielką zmianę, którą przynosi zmartwychwstanie w życiu człowieka. Tę wielką zmianę widzimy na przykładzie życia Piotra, ale jest to również wielka pociecha dla nas.

Jan z swojej Ewangelii opisuje nam dwa ogniska. Pisze o nich celowo i celowo ukazuje kontrast pomiędzy nimi.

Pierwsze ognisko zbudowane przez wrogów Chrystusa. Drugie przez Jezusa. Piotr był obecny przy obu. Jezus również jest obecny przy obu. Przy pierwszym Jezus jest podczas drogi na śmierć. Przy drugim jest po swoim zmartwychwstaniu. Przy pierwszym ognisku Piotr zapiera się swojego Pana trzy razy. Przy drugim trzy razy wyznaje miłość do Jezusa. Przy pierwszym Piotr otrzymuje coś od bezbożnych ludzi – ciepło. Przy drugim otrzymuje coś od Jezusa – jedzenie i przebaczenie. Przy pierwszym Piotr zarzekł się, że nigdy nie zdradzi Jezusa. I robi to w sposób bardzo pewny siebie. Przy drugim Piotr również wyznaje wiarę w Jezusa, ale w zupełnie inny sposób. Z sercem pełnym uniżenia i pokory. Pierwsze ognisko przynosi strach i poczucie winy. Drugie pojednanie i uwolnienie od winy.

Rzucasz jak dziewczyna

Rebekah Merkle

Dlaczego feminizm jest obraźliwy dla kobiet

Ruch feministyczny osiągnął wiele w naszym kraju. Zaraz za przyzwoleniem na okrucieństwo aborcji, wydaje się, iż najgorszym jego osiągnięciem jest zniszczenie kobiecej idei osiągania doskonałości. Może się to wydawać sprzeczne, jako że feministki twierdzą przecież, że walczą o pełnię możliwości dla kobiet; o to, abyśmy mogły rozwinąć skrzydła, spełniać nasze marzenia, osiągać sukcesy i się rozwijać. Cóż, w rzeczywistości sytuacja jawi się zupełnie inaczej. 

Jeśli zapytać ludzi o co walczy ruch feministyczny, powiedzą, iż chodzi w nim o równość kobiet i mężczyzn; o to, aby kobiety nie były traktowane jako obywatele drugiej kategorii. Oczywiście jeśli tak to ujmiemy, to któż przy zdrowych zmysłach by się z tym nie zgodził? Jednak w rzeczywistości, kiedy przyjrzymy się temu podejściu bliżej zobaczymy, że tak zdefiniowany feminizm przebiegle przemyca ze sobą inne przesłanie.

CAŁOŚĆ na Antytezie.

piątek, 21 kwietnia 2017

Zapraszamy na Obóz Rodzinny 2017

ZAPRASZAMY NA OBÓZ RODZINNY w Górach Izerskich

GDZIE: Ośrodek "Zielona Niwa" w Karłowicach, nieopodal Gryfowa Śląskiego i Gór Izerskich (karlowickadolina.pl)

KIEDY: 6-11 sierpnia (niedziela-piątek)
Obóz rozpoczynamy obiadokolacją i nabożeństwem w niedzielę wieczorem. 

TEMAT OBOZU: "Pokonywanie duchowych wrogów"

WYKŁADY: Wykładowcą na obozie będzie pastor Mike Lawyer z kościoła reformowanego Christ Church w Moscow (CREC), Idaho, USA, dyrektor Center for Biblical Counseling.

Tematy wykładów:
1. Strach, zmartwienie, niepokój
2. Wybory, nawyki i uzależnienia
3. Pokusa
4. Wina i przebaczenieKOSZT: 450 zł/os. W cenie wliczone są trzy posiłki dziennie. Zniżki dla dzieci:
- 0-3 lat bez opłat (jeśli ktoś ma dwoje+ dzieci w tym wieku, wtedy zapłaci za nie łącznie 50% pobytu)
- 4-9 lat - płacą 50%
- 10-12 lat - płacą 85%

Pytania lub zgłoszenia proszę kierować na e-mail zaznaczając ilość zgłaszanych osób i przedział wiekowy dzieci:
- Sebastian Smolarz (Wrocław) - sebsmolarz@gmail.com lub
- Paweł Bartosik (Gdańsk) - bartosik7@gmail.com

W planie obozu: dwa wykłady dziennie (+ zajęcia biblijne dla młodszych dzieci), społeczności ze śpiewem i modlitwą, wycieczki w góry, gry i zabawy na powietrzu, planszówki, wieczorne ognisko,
wieczór talentów itp.Na terenie ośrodka są boiska, plac zabaw dla dzieci, mini ZOO, stół do bilarda, stół do ping-ponga, filiper, gry planszowe, TV, DVD, mini barek, internet bezprzewodowy.

Organizatorami obozu są Ewangeliczne Kościoły Reformowane z Wrocławia i Gdańska.

czwartek, 20 kwietnia 2017

Liturgia bez życia

Życie bez liturgii i doktryny jest niemożliwe. Liturgia i doktryna bez życia są jak najbardziej możliwe.

Kim jest kucharz?

Trzy sytuacje, jakie mnie spotkały w ostatnim czasie: 

1. Dziennikarka znanego (tzw. świeckiego) radia przeprowadza z tobą rozmowę do wielkanocnej audycji radiowej, a spotkanie kończycie wspólną modlitwą. 

2.Udajesz się do lekarza rodzinnego, a wizyta kończy się rozmową o treści Pisma Świętego z nawróconym człowiekiem, który czyta twoje blogowe i facebookowe wpisy. 

3. Dentystka, która leczy twoje zęby okazuje się być popularną, inspirującą chrześcijańską blogerką i publicystką. Bóg lubi zaskakiwać... 

Dziś w szczególności modlę się i dziękuję za te trzy osoby ;-) 

PS. Obecnie siedzę w Restauracji IKEA w Gdańsku. Ciekawe kim jest kucharz :)