poniedziałek, 20 maja 2024

Kościół katolicki i dwa protestanckie błogosławią homozwiązki w Polsce

W Warszawie odbyło się "nabożeństwo ekumeniczne", na którym duchowni trzech chrześcijańskich wyznań pobłogosławili 10 par jednopłciowych. Cytowano na nim rzymskokatolicki dokument Dykasterii Nauki Wiary "Fiducia supplicans" zatwierdzony przez papieża Franciszka, który z aprobatą odnosi się do wspomnianej wyżej praktyki. 

Oczywiście księża i pastorzy są różni i mogą mieć różne "odchyły" lub grzechy. Nie byłoby sprawiedliwe, gdybyśmy całe Kościoły oceniali na podstawie pojedynczych wybryków tego czy innego księdza. 

Tu jednak sytuacja jest zupełnie inna. 

Jestem bowiem przekonany, że mimo oczywistego i publicznego odstępstwa od Słowa Bożego - owi księża i pastorzy pozostaną na swoich urzędach w swoich Kościołach bez żadnego nawrócenia. 

Innymi słowy: niemoralność i odstępstwo są akceptowane w ich Kościołach, a owi duchowni w dalszym ciągu będą nauczali, prowadzili nabożeństwa i sprawowali sakramenty. 

Jest to tym bardziej smutne, że mam przyjaciół i dobrych znajomych w tych wyznaniach. Niektórzy mają poważne, uzasadnione rozterki i konflikt sumienia, widząc co się dzieje w ich Kościele.

O teologii danego Kościoła praktyka mówi o wiele więcej niż teoria. 

Dlatego ze smutkiem stwierdzam:
R.I.P. Kościół Rzymskokatolicki 
R.I.P. Kościół Ewangelicko-Augsburski 
R.I.P. Kościół Ewangelicko-Reformowany

środa, 3 kwietnia 2024

Nie kochaj świata i kochaj świat

1. Biblia nakazuje nam, chrześcijanom, abyśmy nie kochali świata. W tym kontekście „świat” definiowany jest jako obecna globalna struktura (a więc styl myślenia i postępowania) zbuntowana przeciwko Bogu. 

 2. Biblia wzywa chrześcijan do miłości wobec świata. W tym kontekście „świat” definiowany jest jako dobry Boży porządek stworzenia, uwzględniając (upadłych) ludzi. 

Nieporozumienie i zamieszanie dotyczące tych dwóch użyć słowa "świat" sieje chaos i spustoszenie w chrześcijaństwie od 2000 lat.

na podst. Andrew Sandlin

Modlitwa i Ciało - Brian Moats

Brian Moats

Zmartwychwstanie Jezusa przynosi 
ludowi Bożemu niezliczone błogosławieństwa. Te błogosławieństwa zbawienia nie kończą się jednak na więzi z naszym Ojcem, ale rozprzestrzeniają się na każdy obszar naszego życia. Jednym z błogosławieństw zmartwychwstania jest wolność ciągłego okazywania sobie nawzajem wdzięczności w modlitwie. 

Paweł podaje nam wiele przykładów. Oto kilka z nich: 

Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich... (Efezjan 1:16). 

Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie... (1 Koryntian 1:4). 

Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie... (1 Tesaloniczan 1:2). 

Powyższe teksty ukazują nam dwa nawyki, które warto zastosować: 

Po pierwsze, módlmy się nieustannie i z wdzięcznością za lud Boży. Dziękujmy za naszych pastorów, starszych, diakonów i ludzi w naszym Kościele. Tak, nawet tych, których uważasz za frustrujących. Tak, nawet tych, którzy tkwią w jakimś grzechu. Módlmy się z wdzięcznością za zdrowych i chorych, zasmuconych i radosnych, starych i młodych. Dziękuj Bogu za nich wszystkich. 

Po drugie, powiedz im, że to zrobiłeś. Nie wahaj się dać znać innym, że modliłeś się za nich i jesteś za nich wdzięczny Bogu. Paweł nie poprzestaje na modlitwie, ale poświęca czas, aby dać ludziom znać, że pamiętał o nich. 

Powiedzenie innym, że z radością się za nich modliłeś, jest aktem chrześcijańskiej pobożności. To buduje ciało (Kościół) i tworzy życie we wzajemnej radości, wspólnocie i zaufaniu. 

Kościoły w Efezie i w Koryncie znajdowały się w dwóch różnych miejscach pod względem dojrzałości, a mimo to oba otrzymały przepełnione wdzięcznością modlitwy Pawła, potem zaś o nich usłyszały. Jak zmieniło to ich odbiór pouczeń i przywództwa Pawła? 

Jezus nie powstał z martwych, abyśmy byli mali, zadufani w sobie lub skoncentrowani wyłącznie na sobie w naszym życiu modlitewnym. On zwyciężył śmierć, aby uformować nas jako lud modlący się i wdzięczny, oczywiście w relacji do samego Boga, ale także w relacji wobec siebie nawzajem, ponieważ jesteśmy Jego Ciałem. 

Zatem twoim dzisiejszym zadaniem jest pomodlić się za innego brata lub siostrę, a następnie wysłać im SMSa lub email z informacją, że to zrobiłeś. Jeśli modlisz się za dziecko, napisz SMSa do rodziców, aby im to powiedzieć. Wyobraźcie sobie ich małe twarze jaśniejące wielkanocną radością, wiedząc, że starszy święty podziękował za nie Bogu. Ciało zmartwychwstałego Chrystusa będzie budowane przez wiele małych posłuszeństw. 

Chrystus zmartwychwstał! 

sobota, 30 marca 2024

Wielkanocna wiadomość

Wielkanocna wiadomość nie polega na tym, że Jezus umarł i poszedł do nieba, abyśmy my mogli umrzeć i pójść do nieba. Polega raczej na tym, że Jezus zmartwychwstał, abyśmy i my otrzymali nowe ciała i żyli wraz z Nim na odnowionej ziemi złączonej z niebem.

piątek, 22 marca 2024

Ewangelia jest mocą

Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego kto wierzy (Rz 1:16). Chcesz doświadczyć Bożej mocy w swoim życiu? Wierz Ewangelii! Chcesz widzieć moc Bożą, która uwalnia ludzi ze związań i zniewoleń: opętania, nałogów, grzechów? Głoś im Ewangelię! Nie zastępuj jej ludzkimi substytutami, które są nietrwałe i leczą objawy, a nie przyczynę.

środa, 20 marca 2024

Ateista i powietrze

"Wyobraźmy sobie osobę, która zjawiłaby się tu dziś, aby toczyć spór o to, że powietrze nie istnieje. W trakcie dysputy jednakże nie przestawałby nim oddychać. Ateista w wymiarze intelektualnym, nie przestaje oddychać - korzystając z rozumu do wyciągania naukowych konkluzji (co zakłada porządek wszechświata), do formułowania sądów moralnych (co zakładach istnienie wartości absolutnych) - choć jego ateistyczne poglądy na to, jak się sprawy mają, wykluczają takie "oddychanie". Nie przestaje zatem zaprzeczać Bogu, wdycha on nieustannie Jego powietrze.

- Greg Bahnsen, Presuppositional Apologetics w: Tim Keller, Komentarz do Listu do Rzymian

Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę

"I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę". (Księga Rodzaju 3:15)czwartek, 14 marca 2024

"Bóg widzi, co robicie"

"Przez całą swoją karierę ci szubrawcy postępowali tak, jak by nie istniała żadna potęga większa niż ich własna. Dawkins przyjmuje do wiadomości te fakty, odrzucając jednak ich znaczenie. Ani działania nazistów, ani komunistów - twierdzi - nie wynikały z ich ateizmu. Mieli po prostu ochotę zabić mnóstwo ludzi. Ateizm nie miał z tym nic wspólnego. Równie dobrze mogli być członkami Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Nauki. 

Na początku niemieckiej inwazji na Europę Wschodnią, kiedy jeszcze możliwość sowieckiego odwetu nie zaprzątała ich wyobraźni, nazistowskie plutony eksterminacyjne napadały na wioski i, zmusiwszy najpierw mieszkańców, by sami wykopali sobie groby, rozstrzeliwały ich z karabinów maszynowych. Pewnego razu gdzieś w Europie Wschodniej oficer SS przyglądał się leniwie, odłożywszy na bok karabin, jak starszy brodaty chasydzki Żyd pracowicie wykopuje jamę, która ma się stać jego grobem. Wyprostowawszy się, starzec rzekł do swego oprawcy:

- Bóg widzi, co robicie.

A potem został zastrzelony. 

Hitler, Stalin, Mao, SS, NKWD, komisarze, żandarmi, butni oprawcy, nazistowscy lekarze, teoretycy partii komunistycznej, intelektualiści, brązowe koszule, czarne koszule, gauleiterzy i tysiące funkcjonariuszy partyjnych - wszyscy oni nie wierzyli właśnie w to, że Bóg widzi, co robią.

O ile wiadomo, w ogóle bardzo niewielu spośród tych, którzy dokonywali największych potworności XX wieku, martwiło się nadmiernie tym, że Bóg widzi ich uczynki. A na tym właśnie polega sens świeckiego społeczeństwa". 

David Berliński, Szatańskie urojenie, Ateizm i jeg pretensje naukowe, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009, s.33-34.

środa, 13 marca 2024

Od Darwina do Hitlera

"Można by pomyśleć, że w tej mrocznej panoramie niegodziwości Holokaust bardziej niż cokolwiek innego skłoni naukowych ateistów do zastanowienia. Niemcy Hitlera były zaawansowanym technicznie świeckim społeczeństwem, a sam nazizm, jak podkreślali niestrudzenie partyjni propagandyści, kierował się etyką chlubiącą się tym, że jest etyką opartą na zasadach naukowych


To słowa historyka Richarda Wiekarta, który w swym godnym podziwu dziele From Darwin to Hitler, Evolutionary Ethics, Eugenics and Racism in Germany (Od Darwina do Hitlera, Etyka ewolucjonistyczna, eugenika i rasizm z Niemczach) stwierdza jasno to, czego mógł dowiedzieć się każdy, kto miał dostęp do źródeł niemieckich: złowroga inspiracja płynęła od Darwinowskiej teorii ewolucji do hitlerowskiej polityki eksterminacji. Całe pokolenie niemieckich biologów czytało Darwina i wyciągnęło z jego teorii wniosek, że odpowiednikiem rywalizacji międzygatunkowej jest w świecie ludzkim rywalizacja między rasami. 


David Berlinski, Szatańskie urojenie, Ateizm i jego pretensje naukowe, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009, s.33-34.

wtorek, 12 marca 2024

Grzech okrada cię z trzech rzeczy

Grzech okrada cię z trzech rzeczy:

1. Z komfortu. "Nie mają pokoju bezbożni - mówi Pan (Iz 48:22). Kiedy świadomie naruszysz swoje wartości, przestajesz czuć się dobrze we własnej skórze. 

2. Z charakteru. Twoja reputacja to sposób, w jaki postrzegają cię inni, ale twój charakter jest tym, co widzisz, kiedy codziennie patrzysz na siebie w lustrze. Twoje myśli mają wpływ na twoje czyny, twoje czyny określają twoje nawyki, twoje nawyki kształtują twój charakter, a twój charakter determinuje twoje przeznaczenie.

3. Z pewności siebie. Nic nie jest ważniejsze w życiu niż możliwość zbliżania się do Boga z ufnością. "Jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to co miłe jest przed obliczem Jego" (1 J 3:21-22). 

Zatem następnym razem, gdy szatan będzie kusił cię do grzechu, zatrzymaj się i wykonaj obliczenia. Patrząc na końcowy wynik, za każdym razem będziesz mógł dokonać właściwego wyboru.

- Bob Gass