sobota, 1 listopada 2008

Wszystkim Świętym

"Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami". - Filipian 1:1

Wszystkim Świętym - zarówno tym znajdującym się w wieczności, jak i żyjącym na ziemi (m.in. czytelnikom bloga) serdeczne życzenia wytrwałości w upodobniania się do obrazu Syna Bożego i obfitości Bożych łask.