wtorek, 25 maja 2010

Duch Święty i Wieczerza Pańska

Jak ma się Duch Święty do Wieczerzy Pańskiej?

Duch Święty działa poprzez chleb i wino udzielane nam przez Chrystusa w trakcie komunii. Właśnie ze względu na Ducha nie jest to zwykły posiłek - choć spożywamy zwykły chleb i wino.

Oznacza to, że Bóg poprzez Swojego Ducha bierze w Swoje ręce rzeczy codziennego użytku i używa ich aby nas zmieniać, umacniać. Chleb i wino są duchowym posileniem dla nas ze względu na Ducha działającego poprzez nie. W podobny sposób zdania, które czytamy w Piśmie, choć wiele z nich używamy w codziennym języku, nie są zwykłymi wypowiedziami. Są Słowem Bożym, które ma moc zmieniać nas poprzez działanie Ducha.

Bez Ducha Św. nie ma chrześcijaństwa. Nie ma życia. Nie ma zbawienia, uświęcenia i dojrzałości. Duch jest tchnieniem dającym życie. Zarówno w wymiarze doczesnym, jak i wiecznym.

Gdybyśmy unikali Wieczerzy Pańskiej i głoszonego publicznie Słowa Bożego – unikalibyśmy obecności Ducha Św. który w szczególny sposób działa poprzez te dwa wybrane przez Boga narzędzia: Słowo Boże i sakramenty (chrzest i komunia).

Dlatego każdej niedzieli spożywajmy chleb i wino z wdzięcznością za uzdrawiające, odnawiające tchnienie Ducha, którego nam w ten sposób udziela.