środa, 27 czerwca 2012

Mocne mury, szerokie bramy

W Księdze Ezechiela mamy opis góry i świątyni (Ez 40-43) o mocnych murach i otwartych bramach. To wzorzec, do którego powinien dążyć chrześcijański kościół. 

Są kościoły z szerokimi bramami, ale słabymi murami: są nastawione na ewangelizację, ale mają:
- słabą doktrynę
- luźne nabożeństwo
- brak dyscypliny
- brak biblijnego nauczania.

Są także kościoły z dobrymi murami, które jednak zasłaniają bramy. 

Nasze wspólnoty powinny mieć mocne mury i szerokie bramy.