wtorek, 29 stycznia 2013

Ojcostwo i światopogląd: ojciec chrześcijanin

Zrozumienie naszego powołania jako ojców bierze swoje źródło w biblijnej nauce o Trójcy Świętej. Dlatego zaczynamy od tego, a nie od tego ile czasu powinien spędzać ojciec z córką lub z synem. Rzadko kiedy o tym myślimy ponieważ prawdę o Trójjedynym Bogu traktujemy jako zwykły teologiczny konstrukt, suchą doktrynę bez żadnego zastosowania dla naszego życia, a już szczególnie do życia rodzinnego.

Zwróćmy uwagę na pouczenia Psalmów:

"Bożyszcza ich są ze srebra i złota, Są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią, Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą, Mają nozdrza, a nie wąchają. Mają ręce, a nie dotykają, Mają nogi, a nie chodzą, Ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, Wszyscy, którzy im ufają!" -  Psalm 115:4-8 

"Bożki pogan są ze srebra i złota, Są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią, Mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą, Nie ma też tchnienia w ich ustach. Niech będą podobni do nich twórcy ich, Wszyscy, którzy im ufają!" - Psalm 135:15-18 

Powyższe Psalmy mówią nam, że człowiek staje się podobny do obiektu swojej czci. Zastanówmy się przez chwilę jakiego Boga objawia nasze zachowanie? Jakiego Boga chcemy naśladować? 

Bóg Ojciec, o którym mówi Pismo to Osoba, która od wieczności kocha Syna i kocha Ducha Świętego; która czci Syna i żyje z Synem i Duchem w jedności i harmonii. Miłość leży w naturze Ojca ponieważ od wieczności jest On ukierunkowany na więź z Synem i Duchem Świętym. Kiedy więc mówimy o poznaniu Ojca to mówimy o nawiązaniu z Nim więzi, a nie o nabyciu encyklopedycznej wiedzy o Nim. Oczywiście ta więź nasycona jest treścią. Jednak kwintesencją naszego zbawienia nie jest nabycie informacji o Ojcu lecz pojednanie z Nim. Pokój z Nim, adopcja do Jego rodziny. Poznajemy Go, owszem, ale jako Ojca, Pasterza, Opiekuna. Poznanie Boga łączy się z nawiązaniem z Nim relacji. Dlatego kiedy Pismo Święte mówi o naszej więzi z Bogiem używa takich pojęć jak: radość Ojca, miłość Ojca, wyczekiwanie Ojca, ojcowska dyscyplina, bliskość Ojca, zasmucanie Ojca, przebaczenie od Ojca. To wszystko jest językiem więzi.

Naśladować Niebiańskiego Ojca w naszych rodzinach oznacza więc budowanie zdrowych więzi z naszymi dziećmi i żoną opartych na miłości, prawdzie, poświęceniu, szacunku, poznawaniu swoich myśli, woli. Dlaczego? Ponieważ taki jest Ojciec w niebie.