wtorek, 9 lipca 2013

Nie ma trzeciej drogi

Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. - Ew. Mateusza 7:13-14

Mamy dwie bramy i dwie drogi, dwa sposoby życia i dwa miejsce docelowe. Wąska droga prowadzi do życia, szeroka na zatracenie. Wąską idzie niewielu, szeroką wielu. Sposobem wejścia na wąską ścieżkę i podążania nią jest wiara w Jezusa. Poza kontekstem wiary w Jezusa nie można być zbawionym. Nie ma trzeciej drogi pośrodku, ani trzeciego miejsca docelowego! Jeśli chcesz być zbawiony, musisz wejść na wąską ścieżkę. Nikt nie będzie zbawiony dzięki podróżowaniu szeroką drogą i dokonaniu opłaty karnej za zbyt długie przebywanie na niej. Na wąską ścieżkę nie da się wejść po opłaceniu mandatu za jej ominięcie.

To nauczanie niszczy wszelkie ludzkie próby szukania dróg pośrodku lub większej ilości ścieżek, które wiodą do życia. Ścieżka do życia jest jedna. Prawda jest wąska. Dlatego nie możemy zrównywać wszystkich religii twierdząc: "wszystko jedno którą ścieżką pójdziesz, byle szczerze ponieważ wszystkie religie prowadzą do tego samego celu". Jest w tym ziarno prawdy. Prowadzą do miejsca zwanego piekłem. 

Nauczanie Pana Jezusa niszczy twierdzenia nie tylko o wielu drogach, ale i nowych szansach po śmierci, jakkolwiek je nazwiemy. Niektórzy uważają, że jeśli szedłeś szeroką drogą, to po śmierci odrodzisz się w nowym ciele i znów będziesz miał szansę prowadzenia innego życia. Niczego takie Pismo mnie naucza. Dane jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd (Hbr 9:27).

Jeśli szedłeś szeroką ścieżką, to nie otrzymasz w nowym życiu, w nowym ciele kolejnej szansy na wejście na wąską ścieżkę. Teraz i tutaj rozstrzyga się sprawa naszej wieczności. Dlatego nie marnujmy życia. Nie ma dróg pośrodku, dlatego musimy porzucić wszelkie nauczanie, które takich dróg szuka. Np. nauka o czyśćcu, choć brzmi atrakcyjnie, to jest próbą dostania się na wąską ścieżkę w inny sposób niż przez wąską bramę. Nie ma trzeciej bramy i trzeciej drogi. Albo wszedłeś na wąską ścieżkę i ona cię zaprowadzi do życia albo na szeroką i ona cię zaprowadzi na zatracenie. Jeśli chcesz być zbawiony, to musisz zejść z szerokiej drogi i wejść przez ciasną bramę. Biblia milczy na temat innych możliwości i innych dróg.