środa, 24 kwietnia 2019

Jezusowi nikt nie odebrał życia

Kiedy myślimy o odkupieńczej śmierci Pana Jezusa, możemy za Biblią wskazać jej historycznych sprawców. Byli nimi "Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela" (Dz.Ap. 4:27). Pana Jezusa, owszem, skazali ludzie i ukrzyżowali Go ludzie. Stało się tak, ponieważ On sam zechciał dać swoje życie. Dlatego powiedział:

Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego. (Jn 10:18) 

Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. (Łk 24:6-7) 

Syn Człowieczy musi być wydany, ukrzyżowany. To czasowniki w stronie biernej. Te rzeczy czynili wobec Jezusa ludzie. Nie robił ich sobie sam. Jednak słowo "musi" oznajmia nam, że ktoś jeszcze stał za tym wszystkim, co się działo i ponad planem grzesznych ludźmi. 

Niewidzialna ręka Boga prowadziła wolne i odpowiedzialne decyzje bezbożnych, którzy są autorami grzechu. Bóg miał nie tylko w ogólności plan zbawienia świata, lecz kierował okolicznościami, które prowadziły do ukrzyżowania Świętego:

Powstali królowie ziemscy i książęta zebrali się społem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co twoja ręka i twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. (Dz. Ap. 4:26-28) 

Mężowie izraelscy! Posłuchajcie tych słów: Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili; ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. (Dz. Ap. 2:22-24)

Ponad wszystkim, co się działo stał Boży plan zmartwychwstania i chwały przyszłego życia. Boża ręka prowadzi historię ku Jego celom. Nawet decyzje bezbożnych, autorów grzechu (za który są odpowiedzialni) znajdują swoje istotne miejsce w Jego planie.