sobota, 15 maja 2021

Co nas czeka?

Żyjemy w dziwnych i niepewnych czasach. Wielu z nas zadaje sobie pytanie o to, dokąd to wszystkie i zmierza i co nas czeka w przyszłości.
Zgodnie ze Słowem prawdomównego Boga (Pismem Świętym) spodziewajmy się, że:
1. Królestwo, które zapoczątkował swoim pierwszym przyjściem Chrystus będzie rosło i poszerzało się (Mt 13:31-32).
2. Ewangelia będzie z sukcesem docierać do wszystkich narodów i krańców ziemi. Bramy piekła nie zatrzymają jej (Hbr 2:14; Mt 16:18)
3. Chrystus powróci w sposób głośny, widzialny i oczywisty dla wszystkich (1 Tes 4:16-17).
4. Wówczas nastąpi powszechne zmartwychwstanie umarłych. Jedni powstaną na sąd, a drudzy ku życiu wiecznemu (Jn 5:29).
5. Bóg odłączy owce od kozłów. Owce to ci, którzy zaufali Jezusowi i wydawali owoce wiary. Kozły to ci, którzy postanowili żyć w swoich grzechach w obojętności wobec Boga i bliźniego (Mt 25:32).
6. Zbawieni będą żyli na wieki na nowej ziemi i w nowym niebie (będzie to jedno miejsce). Niezbawieni zaś będą wrzuceni na wieki do jeziora ognistego (Iz 65:17; Obj 20:15; 21:1).
To oczywiście nie wyczerpuje wszystkiego, a jedynie wskazuje na podstawowe biblijne prawdy nt. przyszłości.
Warto już teraz zadbać o własną duszę i przygotować się na spotkanie z Bogiem.