środa, 15 września 2021

Szukając kościoła

Czasami piszą do mnie osoby spoza Trójmiasta pytając o polecenie jakiegoś zdrowego kościoła (wspólnoty) z ich miejscowości. Tu kilka ogólnych rad w tym względzie. Nie wyczerpują one tematu, a jedynie wskazują pewien ogólny kierunek, w którym warto się udać.

Szukaj Kościoła, który:
- wierzy w Trójjedynego Boga - Ojca, Syna i Ducha Świętego (wspólnota, która nie wierzy w Trójcę nie jest kościołem chrześcijańskim),
- wiernie głosi Ewangelię - Dobrą Nowinę o tym co Bóg uczynił dla świata i ludzi przez Chrystusa.
- naucza o usprawiedliwieniu wyłącznie z łaski wyłącznie przez wiarę,
- uznaje Pismo Święte jako najwyższy autorytet, jedyny i w całości natchniony przez Ducha Świętego,
- wierzy w bezbłędność Pisma Świętego (również w warstwie chronologii, opisów miejsc, liczb i wydarzeń),
- naucza całej woli Bożej, (nie zaś ulubionych, popularnych tematów lub fragmentów), a więc bilansuje duchową dietę ze Starego i z Nowego Testamentu,
- ma liturgiczne nabożeństwo, które angażuje wszystkich uczestników. Nie ma ono charakteru występu, wykładu lub koncertu, lecz wspólnotowego uczczenia Boga przez wszystkich obecnych,
- sprawuje regularnie (najlepiej co tydzień) Wieczerzę Pańską zapraszając do niej wszystkich chrześcijan,
- w której panują relacje miłości,
- szanuje dorobek i mądrość historycznego kościoła (w kwestii teologii, liturgii itd.),
- jest aktywnie zaangażowana w głoszenie Ewangelii ludziom spoza Kościoła,
- uznaje biblijną etykę,
- jest zainteresowana nanoszeniem Bożych prawd i pełnieniem Jego woli w każdej sferze życia, włączając w to rodzinę, kulturę, edukację, rolę państwa itd.
Idealnego kościoła nie znajdziesz, ponieważ jestem w nim ja, inni (zbawieni) grzesznicy, a i ty chcesz do niego dołączyć, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę idealnej wspólnoty 🙂
To jednak pewne ogólne i teoretyczne ramy biblijnego, zdrowego kościoła. Na pewno nie wyczerpują tematu. Jeśli chciałbyś o coś dopytać, porozmawiać - napisz w prywatnej wiadomości: bartosik7@gmail.com lub zadzwoń: 605 282 417 🖐