sobota, 11 września 2021

Z porannych rozważań

Myśli z porannych rozważań: 

"Czasami Bóg zmienia okoliczności, innym razem używa ich, aby nas wzmocnić". 

"Nigdy nie będziesz wolny od pokusy, ale nie musisz w nią wchodzić". 

- Słowo na dzisiaj