piątek, 3 grudnia 2021

Jedno z zadań pastora

Jednym z zadań pastora jest niszczenie ziaren niewiary i sceptycyzmu względem Bożego działania poprzez Słowo Boże i ustanowione przez Pana Jezusa sakramenty: Chrzest i Wieczerzę Pańską. Wiara widzi więcej niż czcionkę, papier, wodę, chleb, wino.