piątek, 28 stycznia 2022

Ubóstwienie państwa

W całej historii Kościoła biblijne chrześcijaństwo zawsze stawało przeciwko wszelkim formom ubóstwiania i absolutyzowania państwa oraz ziemskiej władzy.

Państwo, które odrzuca autorytet Boga ponad sobą, staje się tyranem i uzurpatorem Bożych cech, a więc bycia ostatecznym autorytetem ponad wszystkim, który kontroluje nieomal każdy aspekt naszego życia. 

Polityczna diagnoza Pana Jezusa pozostaje niezmienna: "Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: Wiecie, że książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie" (Mt 20:25). 

Nasza nadzieja jest gdzie indziej: "Lepiej zaufać PANU, niż polegać na ludziach. Lepiej zaufać PANU, niż polegać na możnych" Ps 118:8-9