wtorek, 14 lutego 2023

Religia wyznawców "Człowieka"

„Przedtem w centrum religii stał Bóg. Przedtem wszystko, co nie przyczyniało się do chwały Boga, było nieskończenie złe, teraz zaś złe, niesprawiedliwe i niemożliwe do przypisania Bogu jest to, co nie przyczynia się do szczęścia człowieka. Przedtem dobro człowieka sprowadzało się do uwielbienia Boga; teraz chwała Boga sprowadza się do dobra człowieka. Przedtem człowiek żył, aby wielbić Boga; teraz Bóg żyje, aby służyć człowiekowi”.

- Joseph Haroutunian