środa, 23 stycznia 2008

Biblia jest niejasna, a doktryny tylko dzielą

Drogi Chrześcijaninie? Szukasz przepisu na skuteczny podział Kościoła Powszechnego? Oto jedna z porad.

Mów, że Biblia jest niejednoznacza i nie warto dyskutować nt. doktryn oraz tego co dzieli współczesne chrześcijaństwo. Nie dopuszczaj by ludzie wierzyli w Hbr 4:12. Mów raczej, że celem objawienia nie jest objawić Prawdę, ale ją zaciemnić i ukryć. To bardzo powszechna postawa, którą możesz zamknąć usta wszystkim, którzy chcą budować jedność na prawdzie. Powtarzaj wtedy za Piłatem: „A cóż to jest prawda?”. Wystarczy, że stwierdzisz, że nie jesteś zainteresowany rozmową ponieważ któż ma wiedzieć co tak naprawdę mieli na myśli Izajasz, Ezechiel, Pan Jezus czy Ap. Paweł? Zapewne będzie tyle interpretacji Pisma Św. ilu ludzi. Dlatego lepiej unikać rozmów na temat treści Biblii ponieważ jest niejasna, niejednoznaczna, pełna sprzeczności i błędów.

Skoro Ty nie wiesz jak interpretować jakiś fragment to nikt nie jest w stanie wiedzieć o czym on mówi. A jeśli ktoś twierdzi, że właściwie interpretuje Pismo Św. zarzuć mu, że nie ma w sobie pokory i jest pyszny.

Uważaj siebie za dojrzałego chrześcijanina, który zawsze wątpi i przy niczym się nie upiera. Powtarzaj za wężem: „Czy naprawdę Bóg powiedział” Nie bądź przywiązany do żadnych prawd poza jedną: nic nie jest pewne. Uważaj, że prawdy nie odkrywamy ponieważ nie jesteśmy w stanie jej odkryć – lecz ją kreujemy. Prawda jest zmienna i relatywna. Burz wszelkie inicjatywy mające na celu debaty teologiczne. Czas debat się skończył kiedy Kościół zrozumiał, że nie warto o cokolwiek kruszyć kopii. Buduj więc jedność nie dbając za bardzo o budowanie jej na prawdzie.

Odłóż więc na bok argumentowanie, dociekanie i Biblię. Aby zniechęcić do tego też innych – to postaraj się osłabić jednoznaczną wymowę pewnych Ksiąg biblijnych, ich rozdziałów i wersetów. Powołuj się częściej na dwie rzeczy:
- twierdzenia naukowców
- społeczny wydźwięk

Mów więc, że Rodzaju, Hioba, czy Samuela nie spełniają kryteriów naukowych stąd nie mogą być uznawane za historyczne. Nauka nie dowiodła aby możliwe było stworzenie świata w 6 dni, zjawisko węża mówiącego ludzkim głosem, rozstąpienie Morza Czerwonego, zamiana wody w wino, czy wskrzeszenie zmarłego.

Cytuj także sondaże, powołuj się na opinię społeczną by formułować prawdy, które Kościół powinien wyznawać. Oparte są przynajmniej na obiektywnych faktach i badaniach – w przeciwieństwie do Pisma Św., które jest niejasne i możliwe do zrozumienia tylko dla nielicznych. Na pewno przyczynisz się w ten sposób do rozbicia Kościoła