poniedziałek, 24 marca 2008

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie powstał!

"Jeśli apostolska nauka o zmartwychwstaniu jest prawdziwa, nie można jej ignorować. Nikt nie może pozostać neutralny względem tego faktu. Nikt nie może stanąć z boku i rozważać go jako ciekawą "koncepcję," niczym sofista z Marsowego Wzgórza. Jeśli Chrystus został wzbudzony z martwych, każdy człowiek musi podjąć decyzję. Decyzja ta będzie dotyczyć całego jego życia. Jeśli śmierć sprawia, że życie staje się bezsensowne, to zmartwychwstanie stanowi nadzieję, która wypełnia życie sensem, nadaje mu cel. Gdzie wzmógł się grzech i zapłata zań, tam łaska i życie płynące ze zmartwychwstania wzmagają się jeszcze bardziej. Zmartwychwstanie Chrystusa żąda, aby każdy mężczyzna, każda kobieta i dziecko poświęcili się całym sercem i duszą Temu, który został wzbudzony. Jeśli Chrystus został wzbudzony, nie wystarczy oddać mu cześć raz w roku lub nawet raz w tygodniu. Zmartwychwstanie żąda mojej duszy, mego życia, całego mnie".

Peter Leithart
Całość - TUTAJ