sobota, 22 marca 2008

Cierpiący Zbawiciel

"Gdy patrzymy na krzyż Chrystusa, nie mamy wątpliwości, że nasz Zbawiciel cierpiał za nasze grzechy. "Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. (...) Nasze cierpienia wziął na siebie. (...) Zraniony jest za występki nasze" (Iz. 53:3-5). Jedną z prawd chrześcijańskiej religii jest to, że moralne zło wymaga fizycznej kary. Nie zapominamy jednak, że Chrystus był nie tylko Zbawicielem, ale i Synem Bożym. Czy to znaczy, że sam Bóg w swej naturze odczuł skutki ludzkiego grzechu?"

Bogumił Jarmulak, Cierpiący Zbawiciel.
Całość - TUTAJ