środa, 19 marca 2008

Kościół - Izrael Nowego Przymierza

Na stronie naszego Kościoła opublikowałem wczoraj artykuł "Kościół - Izrael Nowego Przymierza" w którym przedstawiam 10 dowodów biblijnych w świetle których nowotestamentowy Kościół jest kontynuatorem starotestamentowego Izraela i zastąpił go w roli Ludu Wybranego. Oto jego fragment:

Biblia uczy, że wszelkie różnice rasowe i narodowe zostały zniesione wraz z Nowym Przymierzem. Kościół nowotestamentowy to Kościół składający się z Żydów i pogan, którzy mają w nim jednakowy status. Poganie nie muszą stawać się Żydami, a Żydzi nie powinni czuć się uprzywilejowani (lub podkreślać odrębność) z powodu swojego pochodzenia.

Apostoł Paweł w listach do Galacjan i do Rzymian prostuje myślenie niektórych nawróconych Żydów, że aby poganie mogli być traktowali jako równouprawnieni członkowie Ludu Bożego – powinni poddać się żydowskim zwyczajom (obrzezanie, obchodzenie żydowskich świąt...). Sprzeczne więc z nauką Nowego Testamentu jest tworzenie narodowościowych i rasowych Kościołów (inne dla pogan, Żydów, ciemnoskórych, azjatów itp.) gdzie te różnice się podkreśla, a nie znosi.

W obecnym porządku nie istnieją specjalne obietnice ani specjalne przywileje dla pewnych narodowościowych lub rasowych grup – czy to dla Żydów, Amerykanów, Mongołów czy Hiszpanów. (Rzym 10:12, Gal 3:28, Ef 2:14, Kol 3:11). Twierdzenie, że Ludem Bożym jest Izrael (jako naród), zaś Oblubienicą Chrystusa – Kościół (miałem już okazję słyszeć takie twierdzenie), lub, że współcześnie istnieją dwa Ludy Boże jest sprzeczne z jasnym nauczaniem Pisma na ten temat. Obecnie Kościół składający się z wierzących Żydów i pogan stanowi jeden Lud Boży, Oblubienicę prowadzoną i chronioną przez Chrystusa aż do Jego przyjścia.

Całość - TUTAJ