czwartek, 13 listopada 2008

Hitler miał lewicowe poglądy

Polecam niedługi lecz ciekawy felieton Piotra Zychowicza nt. lewicowych poglądów A. Hitlera oraz odpowiadający na pytanie dlaczego w powszechnej świadomości narodowy socjalizm funkcjonuje jako ruch prawicowy?

Oto jego fragment:

"Ideologia stworzona przez ich idola – narodowy socjalizm – miała bowiem niewiele wspólnego z prawicą. Począwszy od nazwy: Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP), poprzez czerwony sztandar, na 1 maja jako oficjalnym święcie Rzeszy kończąc, duża część symboliki ugrupowania Adolfa Hitlera odwoływała się do tradycji rewolucyjnej. Trzecia Rzesza nie tylko opierała się na interwencjonizmie państwowym, ale była również państwem opiekuńczym, które rościło sobie prawo do głębokiej ingerencji w życie obywateli.Hitler, który oficjalnie kreował się na antykomunistę, nigdy nie ukrywał zaś swojej fascynacji Marksem i tego, że wiele pomysłów zaczerpnął od Sowietów. „Więcej wiąże nas z bolszewizmem, niż dzieli. Mieszczański socjaldemokrata czy przywódca związkowy nigdy nie stanie się narodowym socjalistą, ale komunista niezawodnie” – mówił.Całość