czwartek, 13 listopada 2008

Czyim sługą jesteś?

Biblia uczy, że temu komu służymy – tego sługami się stajemy (Rzym 6:16). Postępowanie wielu ludzi w dzisiejszym świecie pokazuje, że wyznają wielu bogów i wiele religii. Religią zrzeszającą w dzisiejszych czasach najwięcej wyznawców jest materializm. Bogiem tej religii jest pieniądz, zaś powszechnymi i uznawanymi praktykami nieuczciwość, lenistwo, kłamstwo. Co jest celem owej religii? Zysk i chęć posiadania coraz więcej.

Chrześcijanin zaś ma innego Boga, stąd kieruje się innymi zasadami. Dla chrześcijanina celem nie jest zysk, ale szukanie Królestwa Bożego (Mat 6:33). Całe jego działanie jest temu poddane. Oczywiście, zysk i korzyści nie są złe same w sobie (nie jest niczym złym otrzymać 5 ze sprawdzianu, lub zarabiać 5.000 zł miesięcznie) – jednakże zarówno motywacje, jak i sposób dążenia do tych celów będzie inny u chrześcijanina i u niechrześcijanina.

Podstawą czynów chrześcijanina nie są ich przyszłe konsekwencje, ale obecne przykazania, o których czyta w Piśmie Św... Celem więc nie są lepsze rezultaty, ale zasady, którymi się kieruje ze względu na miłość do Boga.

Człowiek wierzący wie, że Bóg błogosławi i wspiera tych, którzy żyją uczciwie. Uczciwe postępowanie jest wyrazem zaufania w Boża opatrzność, w to, że Bóg kieruje biegiem życia każdego z nas i troszczy się o swój lud. Naszą zaś odpowiedzialnością jest ufać Jego Słowu i zgodnie z nim postępować.

Chrześcijanin wierzy też, że Bóg ustanowił pewne zasady moralne, aby przynosiły najlepsze rezultaty. Nie wierzy natomiast, że ludzkie kalkulacje nastawione na osiągnięcie najlepszych rezultatów określą, jakie są najlepsze zasady działania. Przykładowo, chrześcijanin nie kalkuluje, że skoro łapówkarstwo przynosi ludziom największe zyski jak najmniejszym wysiłkiem, to jest ono najlepszym sposobem zdobywania majątku. Człowiek wierzący pamięta, że „kto postępuje uczciwie, doznaje pomocy; kto chodzi krętymi ścieżkami, wpada w dół.” Przyp 28:18. I żyje zgodnie z tą zasadą. Co więcej, wie, że nawet jeśli droga nieuczciwości wydaje się być krótsza i łatwiejsza – to ostatecznie jest zwodnicza i zsyła niepokój, lęk i Boży gniew. „Kręta jest droga zbrodniarza, lecz postępowanie uczciwego jest proste.” – Przyp. Sal. 21:8.