sobota, 29 listopada 2008

Trzypiętrowy dom

Przyjrzyjmy się jak Bóg stwarza świat (buduje go). W pierwszych trzech dniach Bóg stwarza szkielet - trzypiętrowy dom i w obrębie każdego „piętra” oddziela jedną rzecz od drugiej.

Pierwszego dnia dzieli światło od ciemności (niebo).
Drugiego wody w niebie od wód na ziemi i kładzie firmament pomiędzy nimi (woda)
Trzeciego dnia dzieli wody na ziemi czyniąc pośród nich suchy ląd i morza (ziemia)

Tak powstaje struktura domu. Przez kolejne trzy dni Bóg napełnia trzy kondygnacje.
Czwartego – kładzie księżyc, słońce i gwiazdy aby rządziły dniem i nocą.
Piątego dnia stwarza ptaki aby fruwały w przestrzeniach nieba i ryby aby pływały w wodzie.
Szóstego dnia czyni Adama, Ewę i zwierzęta aby żyli na ziemi.

Pierwsze trzy dni harmonizują (są dopasowane) z kolejnymi trzema dniami.

Dzielenie
Dzień 1: Światłość/ciemność (niebo)
Dzień 2: Wody nad i pod (woda)
Dzień 3: Wody/ląd (ziemia)

Napełnianie
Dzień 4: Słońce, księżyc, gwiazdy (niebo)
Dzień 5: Ptaki i ryby (woda)
Dzień 6: Zwierzęta lądowe i człowiek (ziemia)

Dzień 7: Sabat

(na podst. A House for My Name - Peter J. Leithart)