piątek, 13 lutego 2009

Drabina Jakuba - prawdziwa wieża do nieba

W Biblii mamy bardzo dziwną historię. 

Oto Jakub opuszcza ziemię, aby uciec przed Ezawem i zatrzymuje się w pewnym miejscu, aby spędzić tam noc. W nocy ma sen, w którym widzi drabinę do nieba (Rdz 28:10nn). 

Ten sen do nawiązanie do Wieży Babel, która w założeniach jej budowniczych, miała sięgać nieba. Szczyt drabiny, którą widzi Jakub sięga właśnie nieba (Rdz 28:12). To pokazuje, ze drabina Jakuba jest prawdziwą wieżą (w przeciwieństwie do Babel - wieży rebelii), która łączy niebo i ziemię. I jest zbudowana przez Boga, nie Jakuba lub innych ludzi. To Bóg, nie człowiek, przerzuca most nad przepaścią oddzielającą upadłe stworzenie od Stwórcy. 

Ta historia (jak cały Stary Testament) jest kolejnym pięknym obrazem Ewangelii. Jezus jest Bożą drabiną, która łączy człowieka z Bogiem. Tą drewnianą drabiną w Nowym Testamencie jest krzyż, który, niczym drabina Jakubowa, jest Bożym mostem między niebem a ziemią.