czwartek, 1 października 2009

Test uszu

(5) Oni są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha. (6) My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. - 1 Jana 4:5-6


Ap. Jan przedstawia swoim czytelnikom test USZU. Wyjaśnia, że ten, który nastawia swoje ucho na słuchanie jest tak samo odpowiedzialny za słuchanie prawdy, jak ten, który ją wypowiada.

Kto słucha fałszywych nauczycieli? Świat! Oczywiście fałszywi nauczyciele również słuchają świata i często powtarzają to co mówi świat. Ludzie to na ogół lubią.

Ci, którzy są z Boga słuchają nauki apostolskiej, nie zaś nauki świata. Oznacza to, że każdy z nas jest odpowiedzialny za to do kogo chodzi po nauki, jakimi książkami się karmi, kogo słucha.

Ciężar odpowiedzialności za trwanie w prawdziwej nauce spoczywa nie tylko na nauczycielach, ale również na członkach kościoła. Żaden z chrześcijan nie może powiedzieć: mnie nie interesuje teologia. Mnie nie interesuje jakiś katechizm. Niestety czasami chrześcijanie czują się zwolnieni z obowiązku poznawania prawd biblijnych tłumacząc się tym, że przecież "mamy pastorów, księży. Oni wiedzą. Oni mają sprawdzać czy nasz kościół wierzy poprawnie".

Wg Pisma każdy wierny jest wezwany by badać duchy i odpowiedzialny za słuchanie życiodajnych nauk. Każdy z nas indywidualnie będzie sądzony z tego w co wierzył i jak żył. Zatem to kogo słuchamy mówi wiele o tym kim SAMI JESTEŚMY.