środa, 18 sierpnia 2010

Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe

"A On mu rzekł: Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe". - Ew. Łukasza 14:16-17

Gospodarz przygotował wieczerzę. To jego inicjatywa. Od początku do końca jest jej inicjatorem oraz wykonawcą. Słudzy jedynie mieli oznajmiać zaproszonym gościom: „Przyjdźcie, wszystko już gotowe(w.17). Nie mieli ogłaszać wieści: "Gospodarz organizuje ucztę, przygotował już większość, ale wy udajcie się tam i pomóżcie jemu, aby mogła dojść do skutku". Nie. Wszystko już gotowe! Wystarczy przyjść i skorzystać z zaproszenia! Owszem, gospodarza sporo kosztowało jej przygotowanie jednak dla was wstęp na wieczerzę jest darmowy, wolny!

To wspaniały obraz ewangelii. Nikt nie był zaproszony na ucztę z powodu swoich zasług, godności, majętności czy pobożności. Gospodarz nie oczekiwał rewanżu. Jedynie skorzystania z jego zaproszenia. Uczta była więc prawdziwym darem, ofiarowanym przez nieskończenie hojnego Gospodarza (D. Gooding).

Biblia naucza, że zbawienie jest darem ofiarowanym przez nieskończenie dobrego Boga (Ef 2:8-10). Wszystko już zostało zrobione - Jego Syn złożył doskonałą, wystarczającą ofiarę za grzeszników (Hbr 9). Wystarczy z niej skorzystać zbliżając się do Jezusa poprzez ufną, żywą wiarę (Jn 3:36).

Powyższe podobieństwo ilustruje również prawdę, że jeśli człowiek nie jest zbawiony – wina nie leży po Bożej stronie. Bóg od początku do końca przygotował ucztę i dba o to aby każdy został zaproszony. Powodem, dla którego człowiek nie skosztuje wieczerzy jest wyłącznie odrzucenie tej oferty.

Jaka jest twoja odpowiedź na zaproszenie hojnego Gospodarza?