czwartek, 19 sierpnia 2010

Przy Stole czy w łóżku?

Ewangelizacja jest zapraszaniem ludzi do skorzystania z Bożego daru zbawienia, które otrzymujemy poprzez żywą wiarę w Jezusa. W Piśmie przyrównana jest m.in. do zaproszenia gości na ucztę z Gospodarzem.

Bóg jednak zaprasza również każdego chrześcijanina na ucztę - do Stołu zastawionego chlebem i winem. To zaproszenie kieruje do nas w każdy Dzień Pański - Niedzielę, ze słowami:
"Wszystko już gotowe". Wystarczy przyjść i spożywać.

Niestety niektórzy wolą spędzić niedzielny poranek w zupełnie innym miejscu niż przy Stole Pańskim. W łóżku, przed telewizorem, przy książce... Jak zauważył pastor Andrzej Polaszek - kto jednak nie posilił się przy Stole Pańskim, "komu Chrystus nie umył nóg" - ten nie będzie służył; i zawsze znajdzie odpowiednią wymówkę dla swojej bierności, apatii.

Oczywiście ma to ogromne przełożenie na nasze zaangażowanie bądź jego brak. Bo jeśli nie otrzymałeś od Jezusa duchowego pokarmu, nie posiliłeś się jego Ciałem i Krwią poprzez sakrament Wieczerzy Pańskiej – jak będziesz mógł Jemu służyć? Jak będziesz mógł być świadectwem dla innych?