środa, 23 marca 2011

Nowoczesna nauka jako magia

"Zbyt często magię określa się w kategoriach jej prymitywnych technik, a tym samym wyklucza ze współczesnego światopoglądu. Jednak magię lepiej jest definiować w opraciu o jej cel, techniki bowiem zmieniają się, lecz cel pozostaje ten sam. Celem magii jest zdobycie autonomicznej kontroli nad człowiekiem, przyrodą oraz sferą nadprzyrodzoną, a zatem całkowitej kontroli nad każdym aspektem rzeczywistości, jakkolwiek byśmy jej nie zdefiniowali.

Nowoczesna nauka, zapomniawszy o swych chrześcijańskich korzeniach, rządzona jest przez magię, przez pragnienie sprawowania całkwowitej kontroli nad całą rzeczywistością. W biblijnej perspektywie nauka jest działalnością pobożnego człowieka i społeczeństwa dążących do lepszego poznania i zrozumienia stworzenia po to, by lepej nad nim panować w imieniu Boga i w posłuszeństwie Jego woli. Magia chce kontrolować rzeczywistość, odrzucając posłuszeństwo Bogu."

J. R. Rushdoony, Biblijna filozofia historii, Wyd. Ewangeliczny Zbór Reformowany w Poznaniu, 2010, s. 108.