czwartek, 5 maja 2011

Wykłady Douga Wilsona nt. apologetyki

Tutaj można ściągnąć lub wysłuchać wykładów Douglasa Wilsona nt. apologetyki z konferencji w Poznaniu (z 29.IV.2011.).

Tematy wykładów:

1. Postrzeganie świata
2. Czy rozum może dowieść wiarygodności Biblii?
3. Apologetyka na poziomie ulicy
4. Wyznaczanie środka

Enjoy!