wtorek, 20 marca 2012

Chleb i wino są dobre

Wieczerza Pańska uczy nas, że wino i chleb są dobre. Kościół niejednokrotnie grzeszył odrzucając to, co Bóg dał człowiekowi, np. wzgardził winem uważając je za złe, nieczyste i niszczące. Z powodów praktycznych odsunął je również od wiernych podczas komunii.

W Bożym świecie wszytko, jeśli używane jest w nadmiarze, może prowadzić do złych skutków, nawet chleb, co jednak nie oznacza, że chleb lub wino same w sobie są złe. Komunia wskazuje na to co jest przez Boga akceptowane. Wino spożywane w odpowiednich ilościach jest dobrym Bożym darem, podobnie jak chleb. Umiejętne korzystanie z Bożych darów jest świadectwem dla świata, jest opowiadaniem o tym jak powinny być używane Jego zasoby czyli:
- w odpowiednich ilościach
- w odpowiednim kontekście: chleb by nabrać sił, posilić ciało; wino po pracy, przy okazji świąt, Dnia Pańskiego by rozweselić pełne wdzięczności serce

Grzech w używaniu Bożych darów polega na tym, że albo spożywa je z nieodpowiednich ilościach (za dużo lub wcale - uważając za grzeszne same w sobie) bądź w nieodpowiednim miejscu i czasie.

Świadectwo w tej kwestii dajemy również poprzez udzielanie chleba i wina innym. Ewangelia to zaproszenie na ucztę, nie zaś poczęstunek. To zaproszenie do spotkania z Gospodarzem, spożywania i smakowania Jego darów, wspólnoty i radowania się. Niech Wieczerza Pańska uczy nas tych prawd i przypomina nam o nich. Zatem bierz i jedz, bierz i pij. Pan jest dobry.