wtorek, 10 lipca 2012

Nakładaj zbroję

(11) Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. (12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. (13) Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. (14) Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości (15) i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju,(16) a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; (17) weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. (18) W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych - Efezjan 6:11-18

Czy masz na sobie duchową broń, o której mówi ap. Paweł w Liście do Efezjan?

- Sprawiedliwość – czy to cechuje Twoje zachowanie? Czy możesz być nazwany człowiekiem sprawiedliwym?
- Ewangelia pokoju. Ogłaszanie światu pokoju dzięki mocy krzyża. Czy zwiastujesz ewangelię?
- Tarcza – bronimy się przed pociskami Złego. Czy masz tarczę wiary? Biblia poucza, że przyczyną tego, że trafiają nas pociski złego, a więc kiedy upadamy w grzechy – przyczyną jest brak wiary. Brak wiary w to, że Bóg jest naszym zaopatrzeniem, że Bóg jest naszym zadowoleniem, że Bóg jest naszą radością.
- Ale nie zatrzymujemy się na obronie: zakładamy przyłbicę zbawienie i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. Atakujemy i mamy obietnicę, że bramy piekielne nie przemogą kościoła.

Bez zbroi Bożej nasz trud jest daremny. Bez zbroi Bożej nie wytrwamy. Bez zbroi Bożej niczego nie zdobędziemy. Nakładajmy ją każdego dnia.