czwartek, 25 kwietnia 2013

Woda z Ogrodu Eden

Ogród Eden był miejscem spotkania Boga z człowiekiem. Tam człowiek słuchał Bożych instrukcji, a następnie miał udać się do świata by porządkować go wg nich (Rdz 1:28). To z Ogrodu na cały świat płynęły rzeki, które go nawadniały. Zatruwając wody w Edenie – zatruwalibyśmy cały świat. Dziś Bóg również w szczególny sposób spotyka się z człowiekiem. Robi to ilekroć wzywa nas jako Kościół na święte zgromadzenie w Dzień Pański. Dlatego tak ważne jest to, co robimy jako Kościół na nabożeństwie w niedzielny poranek (pierwszy dzień tygodnia) ponieważ są to schematy, które jako chrześcijanie wprowadzamy w świecie: wyznawanie grzechów, język, muzyka, wspólne jedzenie, historia, pieniądze...