piątek, 15 listopada 2013

Postmoderniści jednak wierzą w obiektywne prawdy

Postmoderniści nie mają problemu z jedynkami, dwójkami, trójkami, czwórkami... Mają jednak problem, by przyznać, że 2+2=4 jest prawdą. Jednak tylko do czasu, gdy pójdą do sklepu po mleko.