czwartek, 11 grudnia 2014

Biblijny ekumenizm

Jeśli chcemy budować prawdziwy, Boży ekumenizm musimy przyjąć postawę historycznego protestantyzmu, by mieć odwagę, aby poddać biblijnej i historycznej refleksji nasze dotychczasowe przekonania, przyzwyczajenia. 

Następnie musimy wypracować w nas postawę katolickości (powszechności), by pracować nad usuwaniem ze wspólnot kościelnych wysokich płotów wokół Stołu Pańskiego odgradzających od niego innych chrześcijan i uznać, że nasza denominacja nie jest jedynakiem w Bożej rodzinie.