środa, 28 grudnia 2016

Trzynaście konsekwencji edukacji bez Boga

1. Jeśli twoje dzieci są uczone, że człowiek nie jest niczym więcej niż materią w ruchu napędzaną atomami w czaszce, a źródłem naszego pochodzenia jest kosmiczny wypadek, to nie dziw się ich obojętności na okrucieństwo i cierpienie. 

2. Jeśli twoje dzieci są uczone, że nie ma absolutnego dobra lub zła, ani standardu, który je ustanawia, to nie dziw się, że nie zależy im na prawdzie i moralności, a ich reakcją na niegodziwość będzie bierność. 


3. Jeśli twoje dzieci są uczone, by w nieskrępowany sposób wyrażać swoją złość i gniew, aniżeli panować nad nimi, to nie dziw się ich agresji, przemocy fizycznej, psychicznej, werbalnej oraz przestępstwom. 


4. Jeśli twoje dzieci są uczone, że rodzic i nauczyciel nie są osobami, którym zobowiązane są szacunek i posłuszeństwo, to nie dziw się, że mają problem z posłuszeństwem Bogu i szacunkiem wobec przełożonych. 


5. Jeśli twoje dzieci są uczone, że mają prawo wyrażać siebie jak chcą, kiedy chcą, ile chcą, to nie dziw się rozkładowi wspólnot, w których funkcjonują: małżeństwa, rodziny, kościoła, miejsca pracy. 


6. Jeśli twoje dzieci nie są uczone, że Bóg wyprowadził naszych ojców z Egiptu, to ktoś inny nauczy je, że nasi przodkowie zeszli z drzew gdzieś w Afryce.

7. Jeśli nie nauczysz dziecka, że umarli mogą powstawać z martwych, to ktoś inny nauczy je, że takie rzeczy nie mają miejsca w świecie i jest po prostu niemożliwe. 

8. Jeśli nie nauczysz dziecka, że małżeństwo jest miłosnym przymierzem mężczyzny i kobiety, wówczas ktoś inny nauczy je, że małżeństwo to jedynie społeczna umowa i kiedy czasy się zmieniają, to zmieniają się warunki umów. 

9. Jeśli twoje dzieci są uczone, że ich zachowanie, nauka, obowiązki w domu i szkole nie podlegają żadnej ocenie (rodziców, nauczycieli), to nie dziw się, że zachowują się tak, jakby nie istniało prawo, któremu podlegają, a świat był domem bez Gospodarza, przed którym odpowiadają. 

10. Jeśli twoje dzieci są uczone, że to ty jako rodzic decydujesz z kim mają się dzielić swoimi zabawkami, to nie dziw się, gdy stają się socjalistami i gdy państwo to samo robi względem ciebie.


11. Jeśli twoje dzieci są uczone szacunku do zwierząt przy jednoczesnej akceptacji dla zabijania nienarodzonych dzieci, to nie dziw się gdy jako ideowi wegetarianie dokonują aborcji.


12. Jeśli twoje dzieci są uczone, że człowiek będzie żył samym chlebem, a nie każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, to nie dziw się, że ponad miłość do Boga i do bliźniego stawiają przyjemność, komfort i miłość pieniędzy. 


13. Jeśli twoje dzieci są uczone, że początkiem mądrości jest nabycie wiedzy, a nie bojaźń Pana, to nie dziw się ich braku umiejętności odróżniania dobra i zła oraz braku pragnienia wybierania tego pierwszego.