piątek, 12 maja 2017

Czy słowa Szatana zapisane w Biblii też są Słowem Bożym?

Niedawno podczas jednej z dyskusji usłyszałem pytanie: jeśli Biblia jest w całości natchnionym i bezbłędnym Słowem Bożym, to jak poradzić sobie z faktem, że zawiera ona wypowiedzi niewierzących filozofów, a nawet szatana? Czy ich słowa są również Słowem Bożym? 

Oto krótka odpowiedź:

Słowa pogan, filozofów, bluźniących faryzeuszy, cytaty z apokryfów, kronik historycznych i słowa Szatana są częścią bezbłędnego, spisanego Słowa Bożego. Nie oznacza to, że we wszystkim mówią prawdę. Oznacza to, że natchniony przez Ducha Świętego pisarz bezbłędnie przekazał to, co powiedzieli. I w tym sensie są częścią natchnionego objawienia. 

Kiedy więc pytamy, czy Szatan naprawdę kusił Jezusa na pustyni słowami: "Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem" (Mt 4.3), to odpowiadamy: tak, gdyż powiedział nam o tym Bóg w Swoim Słowie, które w całości jest natchnione i bezbłędne.