czwartek, 11 maja 2017

Biblia - najważniejsze czy jedyne Słowo od Pana?

Biblia nie jest najważniejszym z natchnionych objawień, nie jest najważniejszym Słowem Bożym, najbardziej wiążącym Słowem od Pana. Jest jedynym natchnionym objawieniem, jedynym Słowem Bożym, jedynym Słowem, o którym możesz powiedzieć, że jest "od Pana". 

Przekonanie o niewystarczalności Biblii jest cechą sekt i pseudo-chrześcijańskich ruchów i prowadzi do podziałów, wyznaniowej pychy ("mamy coś, czego wy nie macie") oraz nauk obcych Pismu i historycznemu chrześcijaństwu:
 - Mormonizm (Biblia + Księga Mormona), 
 - świadkowie Jehowy (Biblia + Strażnica), 
 - Adwentyści Dnia Siódmego (Biblia + Ellen White), 
 - Ruch Nowoapostolski (Biblia + współcześni "apostołowie i prorocy") itp. 

Po każdym zwrocie: "tak mówi Pan", "Bóg mi powiedział" itp. powinien nastąpić cytat z żywego, aktualnego objawienia Ducha Świętego jakim jest Pismo Święte.