wtorek, 27 lutego 2018

Seks przed ślubem. Co w tym złego?

Dlaczego Bóg zastrzegł intymność seksualną dla przymierza małżeńskiego?

1. Chrystus związał się z Oblubienicą (Kościołem) miłosną więzią przymierza obiecując, że nigdy go nie opuści. Intymność seksualna poza przymierzem małżeńskim komunikuje kłamstwo o tej relacji. Ogłasza, że jest ona niepewnym, nieformalnym konkubinatem pozbawionym zobowiązań.

2. Życie razem bez małżeństwa jest samolubne. To komunikowanie drugiej osobie: "Chcę tego, co masz mi do zaoferowania, ale nie chcę się zbytnio angażować i zobowiązywać." Każdy związek oparty na samospełnieniu jest skazany na niepowodzenie.

3. Wspólne życie bez małżeństwa daje bardzo mało powodów do wzajemnego zaufania. Jeśli ludzie nie chcą poświęcić dla siebie nawzajem swojej niezależności, to pozostawiają otwarte opcje na kolejną lepszą okazję, która może nadejść.

4. To oznajmienie: "Nie chcę cię poślubić bo nie wiem, czy za pół roku nie znajdę kogoś bardziej atrakcyjnego niż ty". Małżeństwo stanowi ochronę dla wzajemnej miłości. I zobowiązuje, motywuje obie osoby do okazywania jej.

5. Wspólne życie bez małżeństwa oznacza zwykle przyjęcie postawy: "Nie będziemy się pobierać na wypadek gdyby coś nie wyszło". W rzeczywistości brzmi to jak najlepszy sposób na zagwarantowanie, by nic się nie udało! Jedynym sposobem na to, aby związek przetrwał i dojrzewał, jest całkowite zobowiązanie się do szukania dobra i szczęścia drugiej osoby. 

6. Cieszenie się deserem przed drzwiami wejściowymi do domu nigdy nie jest dobrym pomysłem. Nie smakuje tak jak powinien.

7. Wspólne życie bez małżeństwa to oddawanie komuś czegoś, co powinieneś i chciałbyś ofiarować przyszłemu małżonkowi. Nie ograbiaj go z tego.

8. Seks poza małżeństwem niesie ze sobą konsekwencje doczesne  (choroby weneryczne, poczucie winy, samotne matki...) oraz (jeśli człowiek nie wyznaje tego grzechu i nie nawraca się z niego) duchowe. "Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą". - 1 List do Koryntian 6.9-10

9. Bóg chce, aby dar seksualnej bliskości przynosił człowiekowi radość. Prawdziwą satysfakcję i przyjemność w tym względzie daje małżeńska sypialnia: "Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości! Miłej jak łania, powabnej jak gazela! Niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz, upajaj się ustawicznie jej miłością!" - Księga Przysłow 5.18