czwartek, 15 lutego 2018

Urodziny i wyznanie wiary

Obchodząc urodziny lub składając komuś życzenia urodzinowe (np. na facebooku) składasz wyznanie wiary. Oto jego treść: 

- życie ludzkie ma ogromną wartość, jest cenne i wyjątkowe. Człowiek nie jest przypadkową materią w ruchu napędzaną wyładowaniami atomów w czaszce 

- aborcja jest morderstwem, grzechem. "Cieszę się, że się narodziłeś!"

- człowiek jest obrazem Trójcy Świętej, dlatego nie jest dobrze człowiekowi, gdy jest sam. 

- dziękuję Boże za Twoją opatrzność, dobroć, łaskę dzięki którym pozwoliłeś mi (lub jemu) przeżyć kolejny rok.

- życie ludzkie ma sens. Warto je celebrować. Każdy ma na tym świecie ważne miejsce i rolę do wykonania.

- liczy się nie tylko to, co niewidzialne (myślenie o kimś), ale i to, co widzialne (składane życzenia, kartki, prezenty). Dusza i ciało. Treść i forma. Pamiętanie i działanie. Oba aspekty - widzialny i niewidzialny - są ważne w Bożym świecie.

- błogosławienie innych, życzenia, nasze słowa mają znaczenie. Słowa to coś więcej niż "wypluwanie danych", bzyczenie, sapanie i odgłosy jednostki napędowej. To komunikacja, więzi, kształtowanie rzeczywistości na wzór Trójjedynego Boga, który komunikuje się z nami i stworzył świat poprzez Słowo.

Dlatego jako chrześcijanie powinniśmy z radością obchodzić urodziny (i składać życzenia, obdarowywać) zapraszając do tego samego naszych niewierzących bliskich, przyjaciół. To rodzaj składanego świadectwa i zaproszenie, by inni dołączyli do naszej radości oraz wdzięczności Bogu.

Zatem dla Ciebie Czytelniku: Sto lat! A potem wiecznie!  :-)