poniedziałek, 11 czerwca 2018

List otwarty pastorów z Trójmiasta do Prezydenta Gdańska

Gdańsk, dn. 2018-06-11 

List otwarty pastorów z Trójmiasta 
do Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza 
ws. Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Serdecznie pozdrawiamy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z szacunkiem odnosimy się do wielu Pańskich inicjatyw jako gospodarza miasta Gdańska. Inwestycje budowlane, inicjatywy kulturalne, rozwój technologiczny i komunikacyjny to dziedziny, w których na przestrzeni kilku ostatnich lat widzimy ogromny rozwój. Doceniamy również Pańskie pragnienie bycia blisko mieszkańców i otwartość na nasz głos. 

Dlatego jako pastorzy oraz przedstawiciele kościołów, wspólnot i organizacji protestanckich (chrześcijańskich) postanowiliśmy wyrazić nasze stanowisko w kwestii Pańskiego zaangażowania we wprowadzenie Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku oraz w promocję postulatów środowisk LGBTQ, które dalekie są od tolerancji, a stawiają sobie za cel kulturową przemianę, poczynając od chęci seksualnego edukowania naszych dzieci w gdańskich szkołach. 

Powodem naszego zaniepokojenia nie jest bynajmniej nasz sprzeciw wobec samej idei równości. Uznajemy bowiem równość każdego człowieka bez względu na jego wiek, płeć, pochodzenie, przekonania czy orientację seksualną. Wierzymy bowiem, że będąc stworzeni na obraz i podobieństwo naszego Stwórcy, jako ludzie, wszyscy posiadamy wyjątkową godność. Z tego powodu uważamy, że osobom LGBTQ należy się szacunek jak każdemu bliźniemu i stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim oznakom szykanowania czy agresji wobec nich. Poniżanie i pogarda wobec drugiego człowieka to grzechy przeciwko istotom noszącym w sobie Boży obraz. 

Podkreślając to, nie możemy się jednak zgodzić na równość każdego stylu życia. Tolerancja wobec grzechu prowadzi bowiem do nietolerancji wobec Boga i Jego Słowa (Pisma Świętego). Postanowiliśmy zająć stanowisko w niniejszej sprawie ponieważ nie mówimy o sprawach moralnie i duchowo neutralnych. Pismo Święte w jednoznaczny sposób potępia wszelką seksualną niemoralność jako grzeszną: cudzołóstwo, homoseksualizm, biseksualizm, rozpustę (Rodzaju 1.27-29; Rodzaju 2.20-24; Wyjścia 20.14; Kapłańska 18.22; 20.13; Rzymian 1.24-28; 1 Koryntian 6.9-11; 7.1-2; Galacjan 5.19-21; Hebrajczyków 13.4). Eksponowana seksualność na widoku publicznym to powrót do starożytnych pogańskich kultur, które nie przetrwały próby czasu. 

Wyrażając sprzeciw wobec działań promujących rozwiązłość i stawiających znak równości pomiędzy nią, a przymierzem małżeńskim pragniemy jednocześnie wyrazić przekonanie, że prywatne sprawy powinny pozostać w prywatnych miejscach. Uważamy, że w ramach wolności osobistej i prawa do prywatności każdy ma prawo do życia i postępowania w zgodzie z własnym sumieniem, odpowiadając za siebie przed Bogiem. Upodobania i zachowania seksualne są w każdym przypadku sprawą tak intymną, że nie nadają się do tego, by je obnosić po ulicach, a tym bardziej w szkołach. Nie chcemy dołączać do niechlubnych miast z historii, w których nieskrępowana seksualna niemoralność doprowadziła je do moralnego i cywilizacyjnego upadku. 

Poparcie Prezydenta i Miasta Gdańska wobec postulatów środowisk homoseksualnych podsyca silną polaryzację i zaniepokojenie społeczeństwa w kwestii ochrony moralności młodego pokolenia Polaków. Dyskutowany obecnie Model na rzecz Równego Traktowania, w którym wymienionych jest wiele z naszych kościołów, to postulat rewolucyjnych obyczajowych i kulturowych zmian. Jest on bowiem wyrazem nieodpartej chęci środowisk LGBTQ, do postrzegania drugiego człowieka przez pryzmat seksualnych preferencji. Nie zgadzamy się na wprowadzenie w życie jego zapisów. 

Nasz zdecydowany sprzeciw budzi również rekomendowana przez Pana i sfinansowana przez Miasto Gdańsk broszura „Zdrovve Love”, która została wydana na potrzeby tzw. edukacji seksualnej gdańskiej młodzieży. Zapoznaliśmy się z jej treścią i z przykrością stwierdzamy, że jest ona wyrazem ideologicznego spojrzenia na płciowość, seksualność przez pryzmat środowisk LGBTQ oraz ideologii gender. Jej treść promuje rozwiązłość wśród młodzieży, tabletki wczesnoporonne, stanowi konflikt pokoleniowy, światopoglądowy i bez skrupułów podważa chrześcijańskie wartości wielu rodziców wychowujących dzieci i młodzież w zgodzie z własnym światopoglądem. Autorzy definiują w niej wolność jako prawo do wszelkich aktywności seksualnych, które są zgodne z pragnieniami młodych czytelników ulotki (a więc licealistów). 

Mimo słowa „miłość” w tytule (love) ani słowem nie czytamy o wierności, małżeństwie i przejawach miłości innych aniżeli seks (np. poświęcenie, przebaczanie, czułość, szacunek, wspólne aktywności, czułe słowa itp.). Całość koncentruje się na seksie opisywanym w czysto mechaniczny sposób, zaczynając od opisu nakładania i ściągania prezerwatywy, a kończąc na pozytywnym wydźwięku wszystkich opisywanych aktywności seksualnych: masturbacja, homoseksualizm, biseksualizm. 

Przykładowe stwierdzenia z niniejszej publikacji, które wg nas są zwyczajnie nieprzyzwoite, deprawujące i zachęcające do niemoralności (podkr. nasze):

„Masz prawo do korzystania ze wszystkich swoich praw seksualnych, niezależnie od Twojej płci, rasy, wieku, orientacji seksualnej itp.” 

 „Gdy zaczynasz dorastać, pojawia się też u Ciebie napięcie seksualne. Jednym ze sposobów jego rozładowania jest masturbacja. Ciekawostka: Większość mężczyzn i kobiet masturbuje się. Masturbacja to jeden z normalnych i zdrowych przejawów seksualności, zarówno samodzielnie, jak w relacji.” 

 „Seks jest nie tylko dla młodych; osoby starsze deklarują dużo większe zadowolenie i częstotliwość aktywności seksualnej niż młode.” 

 „W oparciu o współczesną wiedzę, bycie osobą heteroseksualną, homoseksualną czy biseksualną to naturalny, uprawniony i zdrowy sposób wyrażania seksualności.” 

Powyższe stwierdzenia są treścią publikacji sfinansowanej ze środków Miasta Gdańska, w której Pan jako Prezydent napisał słowo wstępne afirmując jej treść. Autorzy odwołują się do tzw. „Deklaracji Praw Seksualnych Człowieka (WASH, 2014)”, która za podstawę dla praw seksualnych wskazuje tzw. uniwersalne prawa człowieka. Niestety nie dowiadujemy się czym one są, kto jest ich źródłem, kiedy powstały i czy obowiązują w każdej kulturze, w każdym czasie. 

W naszym przekonaniu fakt stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boże oznacza przede wszystkim poszanowanie i konieczność ochrony życia ludzkiego, przez co rozumiemy również ochronę naszych dzieci przed wartościami, które pozostają w sprzeczności z naturą Trójjedynego Boga. Rozumiemy, że każdy ma prawo do swojego stylu życia, nie ma jednak prawa do indoktrynowania cudzych dzieci wbrew woli ich rodziców. 

Prosimy o wycofanie Pańskiego poparcia działań mających na celu promocję niemoralności w gdańskich szkołach i placówkach edukacyjnych. Nie zgadzamy się na deprawację i demoralizację naszych synów i córek firmowaną przez nasze Miasto i jego Prezydenta. 

Nasz list piszemy w trosce o nasze miasto, jego mieszkańców oraz nasze dzieci. Kończąc, zapewniamy Pana o naszym szacunku i modlitwie o Pańską pracę oraz wierność wobec powołania do bycia gospodarzem pięknego miasta jakim jest Gdańsk. 

Z poważaniem, 

Reprezentanci kościołów, wspólnot, organizacji protestanckich w Trójmieście (alfabetycznie):

Aleksander Bałuczyński – pastor, Kościół Chrześcijański „Nowe Pokolenie” w Gdyni
Paweł Bartosik – pastor, Ewangeliczny Kościół Reformowany w Gdańsku
Konrad Grondys – wikariusz, Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Sopocie
Michał Hałas – pastor, Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Eklezja" Gdynia
Jarosław Jarosz – pastor, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku
Piotr Jurago – przewodniczący rady, Zbór Chrześcijan Baptystów w Gdyni
Wojciech Kasprzyk – pastor, Kościół Boży w Chrystusie w Gdańsku
Dariusz Mach – pastor, Kościół Chrześcijański Słowo Wiary w Gdyni
Robert Miksa – pastor, I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku
Bogdan Palmowski – prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni
Adrian Stróżek – pastor, II Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Gdańsku
Maciej Strzyżewski – pastor, Kościół Uliczny w Gdańsku
Mariusz Zając – pastor, Kościół Ewangeliczny Misja Łaski w Gdańsku