wtorek, 21 kwietnia 2020

Wiara i jej rodzeństwo

Wiara nie jest sprzeczna z dobrymi uczynkami. Wiara bez uczynków jest martwa. Dobre uczynki wypływają z wiary. 

Nie ma zbawienia bez przemienionego życia, ponieważ nie ma wiary, która nie prowadzi do przemienionego życia. 

Wiara jest jedynym instrumentem zbawienia (Sola Fide), lecz nie jest jedynaczką. Ma rodzeństwo: dobre uczynki. 

Wierze nie przeczą uczynki, lecz zasługi.