środa, 22 kwietnia 2020

Wznawiamy niedzielne nabożeństwa!


Drodzy! Zachowując obecne restrykcje władzy - wznawiamy niedzielne nabożeństwa w Gdańsku! Ruszamy od najbliższej niedzieli o 11:00.

Oczywiście robimy to zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami: "ograniczenia te polegają na obowiązku zapewnienia, aby – w trakcie sprawowania kultu religijnego, czynności lub obrzędów religijnych – w danym obiekcie znajdowała się jedna osoba na 15 m2, nie wliczając w to osób sprawujących kult i posługujących".

Na kilka najbliższych niedziel w okresie restrykcji rządowych wynajęliśmy salę konferencyjno-teatralną w Domu Technika NOT w Gdańsku Głównym (ul. Rajska 6). Sala ma powierzchnię 476 m2, co oznacza, że w nabożeństwie mogą uczestniczyć 32 osoby (poza posługującymi).

Jeśli jesteś stęskniony wspólnoty, wspólnego śpiewu, wspólnej modlitwy, Wieczerzy Pańskiej, głoszonego na żywo Słowa Bożego - serdecznie zapraszam! Proszę jedynie o informację (SMS: 605 282 417) o chęci uczestnictwa, byśmy mogli zachować obowiązujące limity.

PS. "Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?" (Ewangelia Mateusza 16:26)