wtorek, 8 września 2020

Jesteśmy świecznikiem

Pan Jezus pojawił się w ciele. Duch Święty również pojawia się w ciele! Z tą różnicą, że pojawia się w naszym ciele. Jezus napełnił nas Duchem, napełnił świętą oliwą, abyśmy byli Jego światłem w świecie, płomieniami Jego świecznika. Świecznik, który był elementem Przybytku Pańskiego jest nadal elementem Przybytku Pańskiego. Gdzie znajduje się ten świecznik? Nie na stole, lecz na krzesłach. Są nim wszyscy wierzący zgromadzeni w nowym Przybytku – chrześcijańskim Kościele.