piątek, 8 stycznia 2021

Kościół vs. komunizm

"Kościół i komunizm to jedyne dwa kompletne systemy filozoficzne dotyczące życia. W przyszłości konflikty światowe nie będą się rozgrywać pomiędzy religią a nauką albo pomiędzy indywidualizmem a socjalizmem, lecz pomiędzy społeczeństwem duchowym a społeczeństwem zmechanizowanym; pomiędzy społeczeństwem, które czci Boga, a społeczeństwem, które twierdzi, że jest bogiem".

Fulton Sheen, Świat marnotrawny, s. 46.