piątek, 8 stycznia 2021

Wspólnota, w której nie zabija się duszy

"Ponieważ komunizm jest wyrazem tęsknoty za prawdziwą wspólnotą, może się z nim mierzyć tylko wspólnota, w której osobowość człowieka nie ulega zniszczeniu, w której duszy się nie zabija, lecz pozwala jej się rozkwitać w wyższej sferze Życia, Prawdy i Miłości, czyli w Bogu".

Fulton Sheen, Świat marnotrawny, s.44.