piątek, 19 lutego 2021

Post jako forma komunikacji

Peter Leithart stwierdził, że post jest sposobem komunikowania się. Pytanie jedynie brzmi: z kim się komunikujemy? Pan Jezus powiedział, że nawet obłudnicy - poszcząc - zawsze coś i z kimś się komunikują. Jednak komunikują się główne z innymi ludźmi. Dają jałmużnę, by zwrócić uwagę na swoją hojność. Modlą się i poszczą, by inni widzieli jak bardzo są pobożni. Jezus zgadza się z tym, że post jest formą komunikowania czegoś komuś, ale nie chodzi  w nim o komunikowanie się z innymi ludźmi, a raczej z niebiańskim Ojcem. 

Ludzie widzą nasze czyny, ale Bóg widzi również ich przyczynę.

Zatem Jezus mówi: Pościcie, ale czyńcie to w inny sposób niż robią to obłudnicy. Pościcie tak, by nikt inny o tym nie wiedział (Mt 6:17-18)I sam dał przykład jak mamy pościć. On pościł przed Ojcem w niebie, na pustyni, gdy nikogo z ludzi nie było przy Nim. Dlatego pośćmy przed Bogiem, a nie ludźmi. To kolejny raz nam pokazuje, że Jezus nie wzywa nas do czegoś, czego sam nie czyni.