czwartek, 11 marca 2021

Bóg, świat i seks

 – Światu, który podzielił ludzką seksualność na penetrującego i penetrowanego, Bóg rzekł: Jesteś w błędzie – seksualność ma być podzielona na męską i żeńską. 

– Światu, który postrzegał kobiety jako inkubator do dzieci, niewarte romantycznej uwagi i trwałej miłości, Bóg rzekł: Jesteś w błędzie – kobiety muszą być jedynym ogniskiem erotycznej miłości męskiej.

– Światu, który powiedział, że zmysłowe odczucia i fizyczne piękno były najwyższymi dobrami życia, Bóg powiedział: Jesteś w błędzie – świętość i posłuszeństwo Bogu są ważniejsze.