piątek, 12 marca 2021

Kościół jako nowy klasztor?

"Niektórzy chrześcijanie powołują się na Lutra, argumentując za wycofaniem się ze świata – protestancką wersją monastycyzmu. Jednak źródłem tej tendencji nie jest Luter, a pietyzm, który powrócił do pewnego typu średniowiecznej duchowości i wycofał się ze świata. Pietyzm, w przeciwieństwie do reformacyjnej duchowości nakazującej nauczanie całej woli Bożej, skoncentrował się na duszy, a resztę stworzenia oddał diabłu. Wraz z powstaniem i popularyzacją pietyzmu protestantyzm przestał być zwycięską armią Boga walczącą w imię Chrystusa, a Kościół stał się nowym klasztorem, w którym człowiek może ukryć się przed światem i jego problemami, by kontemplować niebo".

- R. J. Rushdoony, Biblijna filozofia historii, s. 147.