piątek, 12 marca 2021

Ludzie nie potrzebują kościołów widmo

W czasach takich jak obecne ludzie nie potrzebują wirtualnych kościołów widmo, z nabożeństwami widmo, Stołem Pańskim widmo i wspólnotą widmo. 

Nie potrzebują więcej czasu przed komputerem smartfonem i wpatrywania się w ekran 7 dni w tygodniu. Potrzebują nabożeństwa, Stołu Pańskiego, wspólnoty, społeczności z bratem i siostrą. 

Te rzeczy nigdy nie były tak ważne w czasach takich jak obecne - byś nimi pokrzepił swą duszę, uczcił w ten sposób Jezusa, zachęcił brata, który Cię potrzebuje, umocnił swą wiarę nadzieję i miłość.