wtorek, 18 maja 2021

Czas zastraszania

Kończy się czas zachęty rządu i mediów do szczepień. Liczby nie są zadowalające. Zaczyna się już determinacja, a więc namawianie do szczepienia ozdrowieńców wbrew wcześniejszym zapewnieniom o ich odporności oraz zastraszanie czwartą falą i odbieraniem ludziom praw. Wielu ludzi szczepi się z powodu szantażu władzy, którego doświadczają. Doświadczają presji w pracy lub szczepią się z powodu chęci podróżowania i dostępu do podstawowych dóbr. Robią to w imię świętego spokoju, nie zaś przekonania o słuszności takiej decyzji. To właśnie robią z ludźmi rządzący przy udziale głównych mediów: zastraszanie i szantaż. 

Ew. Marka 10:42: "Ale Jezus przywoławszy ich, rzekł do nich: Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie".