czwartek, 20 maja 2021

Jak usłyszeć Boży głos?

Jak w obecnych czasach usłyszeć Boży głos? Gdzie obecnie mamy Słowo Boże? Co Nim jest? Jak do niego dotrzeć? Jak je rozpoznać?

Odpowiedź jest prosta: Słowem Bożym jest Biblia (Pismo Święte), tylko Biblia i cała Biblia.
Nie mamy obecnie natchnionego, autorytatywnego objawienia Bożego Słowa poza Pismem Świętym. Dlatego jako protestanci wyznajemy: Sola Scriptura (Tylko Pismo). Wyznajemy Sola Scriptura nie tylko przeciwko rzymskokatolickim roszczeniom do podnoszenia Tradycji do rangi Słowa Bożego, ale również przeciwko domniemanym pozabiblijnym objawieniom: snom, wizjom, współczesnym "językom", pozabiblijnym "proroctwom" itp. "Tylko Pismo" oznacza, że Bóg o niczym nie zapomniał.
Słowo Boże = Pismo Święte + nic ponadto.
Oczywiście nie odrzucamy autorytetów i środków, na które wskazuje sama Biblia: Kościół, nauczyciele Słowa Bożego, pastorzy i starsi Kościoła itd. Jednak ich autorytet jest delegowany przez Pismo Święte i podlegają one Bożemu Słowu. Są to autorytety omylne i zobowiązane do orzekania i działania w zgodzie ze spisanym Słowem Bożym. Nie mogą przeczyć Biblii ani związywać sumienia wierzących praktykami lub dogmatami wykraczającymi poza Pismo Święte.
Wiara w wystarczalność Pisma Świętego jest niesamowicie uwalniająca. Uwalnia od ludzkiej tyranii z zewnątrz, a więc ludzkich roszczeń, by traktować słowa człowieka, czyjekolwiek wizje, sny, przekonania, orzeczenia jako Słowo Boże. Ale i uwalnia od zniewoleń wewnątrz nas: własnych myśli, uczuć, podpowiedzi serca, które wiążą nas rozterkami: czy to mówi Bóg czy ja sam?
Jezus i Jego spisane Słowo przynosi wolność, pokój i odwagę w podążaniu Jego prostymi drogami.